Исторически речник
гнест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
гнестгнетѫ, гнетѹгнетешгнететъ, гнететь, гнететгнетемъ, гнетемь, гнетем, гнетемогнетете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
гнетѫтъ, гнетѹтъ, гнетѫть, гнетѹть, гнетѫт, гнетѹтгнетевѣгнететагнететегнетгнет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
гнетѣмъ, гнетѣмь, гнетѣмгнетѣтегнетѣвѣгнетѣта*гнетохъ*гнете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*гнете*гнетохомъ*гнетосте*гнетошѧ*гнетоховѣ*гнетоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*гнетосте*гнетѣахъ*гнетѣаше*гнетѣаше*гнетѣахомъ*гнетѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*гнетѣахѫ*гнетѣаховѣ*гнетѣашета*гнетѣашете
гнест -гнетѫ -гнетеш несв Притискам, натискам наставъне народ ѹтѣштаѭтъ тѧ  гнетѫтъ. ꙇ глеш къто естъ коснѫвꙑ сѧ мьнѣ М Лк 8.45 Изч М З А СК Гр ἀποϑλίβω Нвб гнетя ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА гнечкам диал Дюв гнетам, гнетем ДА