Исторически речник
глѧдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
глѧдатглѧдаѭ, глѧдаѫ, глѧдаѧ, глѧдаюглѧдаш, глѧдаеш, глѧдаашглѧдатъ, глѧдаетъ, глѧдаатъ, глѧдать, глѧдаеть, глѧдаать, глѧдат, глѧдает, глѧдаатглѧдамъ, глѧдаемъ, глѧдаамъ, глѧдамь, глѧдаемь, глѧдаамь, глѧдам, глѧдаем, глѧдаам, глѧдамо, глѧдаемо, глѧдаамоглѧдате, глѧдаете, глѧдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
глѧдаѭтъ, глѧдаѫтъ, глѧдаѧтъ, глѧдаютъ, глѧдаѭть, глѧдаѫть, глѧдаѧть, глѧдають, глѧдаѭт, глѧдаѫт, глѧдаѧт, глѧдаютглѧдавѣ, глѧдаевѣ, глѧдаавѣглѧдата, глѧдаета, глѧдаатаглѧдате, глѧдаете, глѧдаатеглѧдаглѧда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
глѧдамъ, глѧдамь, глѧдамглѧдатеглѧдавѣглѧдатаглѧдахъ, глѧдахь, глѧдахглѧда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
глѧдаглѧдахомъ, глѧдахомь, глѧдахом, глѧдахмꙑглѧдастеглѧдашѧ, глѧдашѫ, глѧдаша, глѧдаше, глѧдахѫглѧдаховѣглѧдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
глѧдастеглѧдаахъ, глѧдахъ, глѧдаахь, глѧдахь, глѧдаах, глѧдахглѧдааше, глѧдашеглѧдааше, глѧдашеглѧдаахомъ, глѧдахомъ, глѧдаахомь, глѧдахомь, глѧдаахом, глѧдахомглѧдаашете, глѧдашете, глѧдаасте, глѧдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
глѧдаахѫ, глѧдахѫ, глѧдаахѹ, глѧдахѹглѧдааховѣ, глѧдаховѣглѧдаашета, глѧдашета, глѧдааста, глѧдастаглѧдаашете, глѧдашете, глѧдаасте, глѧдасте
глѧдат -глѧдаѭ -глѧдаш несв 1. Непреходен. Виждам, възприемам със зрението си  сцѣл . ѣко слѣпъ і нѣмъ глаше  глѧдаше М Мт 12.22 З 2. Преходен. Насочвам погледа си към нещо; гледам, разглеждам, оглеждам някого или нещо сцевъ остенъ ꙁавст днѫ бо въглѫб ѭ въ дѹш.  вьсего ловѣка ѹꙗꙁв ... н сто глꙙдат. даѧ вдмꙑхъ С 340.3 градъ нꙑнꙗ слꙑшавъ не долѹ глꙙда нъ горьнꙗго ерѹсалма. небесъно мѣсто С 349.22  бꙑстъ сходꙙштꙋ мѹ на пол҄е. глꙙдатъ во свохъ С 191.24 Изч М З С Гр βλέπω περιβλέπω ὁράω τρακτεύω Нвб гледам ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Гледачево МИ СНМБ Гледачев ФИ СтИл,РЛФИ