Исторически речник
г҄енсареть  
г҄енсареть същ неизм МИ Генисарет — област в Палестина на западния бряг на Генисаретското езеро [дн. Kïnnereṭ]  прѣплꙋвъше. прдѫ въ ꙁемьѭ генсареѳь СК Мт 14.34 Изч СК Гр Γεννησαρέτ генсареѳь