Исторически речник
гвоꙁдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
гвоꙁдьнъ, гвоꙁдьньгвоꙁдьнагвоꙁдьнѹгвоꙁдьнъ, гвоꙁдьньгвоꙁдьнагвоꙁдьномь, гвоꙁдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
гвоꙁдьнѣгвоꙁдьнъгвоꙁдьнгвоꙁдьнъ, гвоꙁдьньгвоꙁдьномъ, гвоꙁдьномьгвоꙁдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
гвоꙁдьнꙑгвоꙁдьнѣхъ, гвоꙁдьнѣхьгвоꙁдьнагвоꙁдьнѹгвоꙁдьномагвоꙁдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
гвоꙁдьнагвоꙁдьнѹгвоꙁдьногвоꙁдьнагвоꙁдьномь, гвоꙁдьномъгвоꙁдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
гвоꙁдьнагвоꙁдьнъ, гвоꙁдьньгвоꙁдьномъ, гвоꙁдьномьгвоꙁдьнагвоꙁдьнꙑгвоꙁдьнѣхъ, гвоꙁдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
гвоꙁдьнѣгвоꙁдьнѹгвоꙁдьномагвоꙁдьнагвоꙁдьнꙑ, гвоꙁдьнѫгвоꙁдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
гвоꙁдьнѫ, гвоꙁдьнѹгвоꙁдьноѭ, гвоꙁдьноѫ, гвоꙁдьноѧ, гвоꙁдьноюгвоꙁдьнѣгвоꙁдьнꙑгвоꙁдьнъ, гвоꙁдьньгвоꙁдьнамъ, гвоꙁдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
гвоꙁдьнꙑгвоꙁдьнамгвоꙁдьнахъ, гвоꙁдьнахьгвоꙁдьнѣгвоꙁдьнѹгвоꙁдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
гвоꙁдьнъ -ꙑ прил Който се отнася до гвоздей аште не вждѫ на рѫкѹ его ѣꙁвꙑ гвоꙁденꙑѩ ... н вълож(ѫ) пръста моего въ ѣꙁвѫ гвоꙁденѫѭ М Йо 20.25 А О вдѣхомъ мѹ рѫцѣ маже съкрѹш сьмрьть. вь н҄еюже прѧ острость гвоꙁднѫѭ С 499.26 аште не вждѫ въ рѫкѹ го ꙁнамен гвоꙁднꙑхъ не мамъ вѣрьствоват С 500.24—25 въложѫ пръстъ сво въ гвоꙁднꙑѧ ꙗꙁвꙑ С 500.29 тꙑ не вѣрьнꙑѧ рѣ вьꙁꙿмъ рееш. аште не вждѫ вь рѫкѹ ꙁнаменьꙗ гвоꙁдвнааго не мѫ вѣрꙑ С 506.7 Изч М А О С Гр τῶν ἥλων гвоꙁдвнъ гвоꙁденъ Нвб гвозден МлБТР