Исторически речник
галлескъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
галлескъ, галлескьгаллескагаллескѹгаллескъ, галлескьгаллескагаллескомь, галлескомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
галлесцѣгаллескъгаллесцгаллескъ, галлескьгаллескомъ, галлескомьгаллескꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
галлескꙑгаллесцѣхъ, галлесцѣхьгаллескагаллескѹгаллескомагаллеско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
галлескагаллескѹгаллескогаллескагаллескомь, галлескомъгаллесцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
галлескагаллескъ, галлескьгаллескомъ, галлескомьгаллескꙑгаллескꙑгаллесцѣхъ, галлесцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
галлесцѣгаллескѹгаллескомагаллескагаллескꙑ, галлескѫгаллесцѣ, галлестѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
галлескѫ, галлескѹгаллескоѭ, галлескоѫ, галлескоѧ, галлескоюгаллесцѣ, галлестѣгаллескꙑгаллескъ, галлескьгаллескамъ, галлескамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
галлескꙑгаллескамгаллескахъ, галлескахьгаллесцѣ, галлестѣгаллескѹгаллескама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
галлескꙑ, галлескꙑ, галлескогаллескаго, галлескаего, галлескааго, галлескаго, галлеского, галлескога, галлескгогаллескѹмѹ, галлескѹемѹ, галлескѹѹмѹ, галлескѹмѹ, галлескоомѹ, галлескомѹ, галлескоѹмѹ, галлескмѹгаллескꙑ, галлескꙑ, галлескогаллескаго, галлескаего, галлескааго, галлескаго, галлеского, галлескога, галлескгогаллескꙑмь, галлескꙑмь, галлескꙑмъ, галлескꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
галлесцѣмь, галлесцѣемь, галлесцѣѣмь, галлесцѣамь, галлесцѣмь, галлесцѣмъ, галлесцѣемъ, галлесцѣѣмъ, галлесцѣамъ, галлесцѣмъ, галлескомь, галлескомъгаллескꙑ, галлескꙑ, галлескогаллесцгаллескꙑхъ, галлескꙑхъ, галлескꙑхь, галлескꙑхь, галлесцѣхъ, галлесцѣхьгаллескꙑмъ, галлескꙑмъ, галлескꙑмь, галлескꙑмь, галлесцѣмъ, галлесцѣмьгаллескꙑѧ, галлескꙑꙗ, галлескꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
галлескꙑм, галлескꙑмгаллескꙑхъ, галлескꙑхъ, галлескꙑхь, галлескꙑхьгаллескаꙗ, галлескаа, галлескаѣгаллескѹю, галлескоюгаллескꙑма, галлескꙑмагаллеско, галлеское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
галлескаго, галлескаего, галлескааго, галлескаго, галлеского, галлескога, галлескгогаллескѹмѹ, галлескѹемѹ, галлескѹѹмѹ, галлескѹмѹ, галлескоомѹ, галлескомѹ, галлескоѹмѹ, галлескмѹгаллеско, галлескоегаллескаго, галлескаего, галлескааго, галлескаго, галлеского, галлескога, галлескгогаллескꙑмь, галлескꙑмь, галлескꙑмъ, галлескꙑмъгаллесцѣмь, галлесцѣемь, галлесцѣѣмь, галлесцѣамь, галлесцѣмь, галлесцѣмъ, галлесцѣемъ, галлесцѣѣмъ, галлесцѣамъ, галлесцѣмъ, галлескомь, галлескомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
галлеско, галлескоегаллескаꙗ, галлескаа, галлескаѣ, галлескаѧгаллескꙑхъ, галлескꙑхъ, галлескꙑхь, галлескꙑхь, галлесцѣхъ, галлесцѣхьгаллескꙑмъ, галлескꙑмъ, галлескꙑмь, галлескꙑмь, галлесцѣмъ, галлесцѣмьгаллескаꙗ, галлескаа, галлескаѣ, галлескаѧгаллескꙑм, галлескꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
галлескꙑхъ, галлескꙑхъ, галлескꙑхь, галлескꙑхьгаллесцѣгаллескѹю, галлескоюгаллескꙑма, галлескꙑмагаллескаꙗ, галлескаа, галлескаѣ, галлескаѧгаллескꙑѧ, галлескꙑꙗ, галлескѫѭ, галлескꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
галлесцѣ, галлестѣ, галлескогаллескѫѭ, галлескѹю, галлескоѭ, галлескоюгаллескѫѭ, галлескоѫ, галлескоѧ, галлескоюгаллесцѣ, галлестѣгаллескꙑѧ, галлескꙑꙗ, галлескꙑегаллескꙑхъ, галлескꙑхъ, галлесцѣхъ, галлестѣхъ, галлескꙑхь, галлескꙑхь, галлесцѣхь, галлестѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
галлескꙑмъ, галлескꙑмъ, галлесцѣмъ, галлестѣмъ, галлескꙑмь, галлескꙑмь, галлесцѣмь, галлестѣмьгаллескꙑѧ, галлескꙑꙗ, галлескꙑегаллескꙑм, галлескꙑмгаллескꙑхъ, галлескꙑхъ, галлескꙑхь, галлескꙑхьгаллесцѣ, галлестѣгаллескѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
галлескꙑма, галлескꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
галлескъ -ꙑ прил от МИ 1. Галилейски, който се отнася до областта Галилея ѣко сь естъ с пророкъ. ꙇже отъ наꙁарета галлескааго М Мт 21.11 ЗI СК ЗП егда родъ рождъствѹ своемѹ веерѭ творѣаше кънѧѕемъ свомъ  тꙑсѫштьнкомъ. ꙇ старѣшнамъ галлескамъ М Мк 6.21 З А ꙇже бѣахѫ пршъл отъ вьсѣкоѩ вьс. галлескꙑ  юдескꙑ М Лк 5.17 З А 2. Прозвище на жител на Галилея; галилейски ꙇ тꙑ бѣ съ смь галлескꙑмъ М Мт 26.69 З А СК платъ же слꙑшавъ галлеѭ въпрос . аште лкъ галлѣскъ естъ М Лк 23.6 З кана галлеска[ꙗ] МИ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας Кана Галилейска — селище в Палестина, на север от Назарет, може би дн. Kefu Kenna [или Kāna al–Djilil, или Kirbet Qana] ꙇ въ трет день бракъ бꙑстъ въ кана галлесцѣ. ꙇ бѣ мат сва тѹ М Йо 2.1 З О сътвор наѧтокъ ꙁнаменемъ съ. въ кана галлесцѣ М Йо 2.11А ꙇ натаналь. ꙇже бѣ отъ кана галлѣскꙑ М Йо 21.2 З А море галлеско[] МИ ϑάλασσα τῆς Γαλιλαίας Галилейското [Генисаретско, Тивериадско] езеро, намиращо се в северната част на Палестина, през което протича река Йордан ꙇ пакꙑ шедъ съ. отъ прѣдѣлъ тѵръскъ  сѵдоньскъ. прде на море галлеско. междю прѣдѣлꙑ декапольскꙑ М Мк 7.31 З А СК Б ꙇ пршедъ отъ тѹдѣ с. ꙇде пр мор галлѣсцѣмъ. ꙇ въшедъ на горѫ сѣде тѹ М Мт 15.29 З ходѧ же пр мор галлесцѣ. вдѣ смона ꙇ аньдрѣѭ братра того смона М Мк 1.16 З М З А СК Б ЗП О Гр τῆς Γαλιλαίας Γαλιλαῖος галлѣскъ Нвб галилейски Бот НГер РБЕ