Исторически речник
галат  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
галатнъ, галатньгалатнагалатнѹгалатнъ, галатньгалатнагалатномь, галатномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
галатнѣгалатнегалатгалатъ, галатьгалатомъ, галатомьгалатꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
галатꙑгалатѣхъ, галатѣхьгалатнагалатнѹгалатнома
галат м мн Галатянин — жител на Галатия, римска провинция в Мала Азия, образувана през 25 г. пр. н. е. от областите Галатия, Писидия, Памфилия и част от Ликаония неⷣ҇ (прѣ)дъ въꙁдвгъ крста. щї неⷣ҇ кв. къ галатѡмъ Е 30а 4 въ цр апстлъ къ галатомъ Е 38а 12 Кь Галатом посланїе. Теоф. 276.27. Изч Е Гр Γαλάται