Исторически речник
гаввата  
гаввата същ неизм МИ Гавата — название на високо място пред двореца на Пилат в Ерусалим ꙇ сѣде на сѫдшт. на мѣстѣ нарцаемѣмь лтостротѣ. евврѣскꙑ же гаввата М Йо 19.13 Изч М З А Б Гр Γαββαϑᾶ От арам Gabbatha гаваата гавваѳа гавата