Исторически речник
вѵтнꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
вѵтнꙗ, вѵтнавѵтнѩ, вѵтнѧ, вѵтнѫ, вѵтневѵтн, вѵтнвѵтнѭ, вѵтнѫ, вѵтнѧ, вѵтнювѵтнеѭ, вѵтнеѫ, вѵтнеѧвѵтн, вѵтн
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
вѵтн-----
NfOuNfGuNfDu
---
вѵтнꙗ ж МИ Витиния — област в северната част на Мала Азия, на брега на Черно море  ведомомъ бꙑвъшемъ вь нкомдскꙑ градъ вуѳнѧ.  вь тьмьнцѫ въвръженомъ бꙑвъшемъ ... блюдом бѣахѫ на въпрашан С 97.30 самомѹ сѫштѹ кѹпꙿно съ стꙑмъ съборомъ. вь нкаоньстѣѣмъ градѣ вуфнѧ. на хоборьца арꙗ. благодарвъ ба. вьꙁвѣст же  къ стѹѹмѹ съборѹ С 541.27 Изч С Гр Βιϑυνία вуѳна вуфна