Исторически речник
вѣтрьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вѣтрьнъ, вѣтрьньвѣтрьнавѣтрьнѹвѣтрьнъ, вѣтрьньвѣтрьнавѣтрьномь, вѣтрьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вѣтрьнѣвѣтрьне, вѣтрьнꙑвѣтрьнвѣтрьнъ, вѣтрьньвѣтрьномъ, вѣтрьномьвѣтрьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вѣтрьнꙑвѣтрьнѣхъ, вѣтрьнѣхьвѣтрьнавѣтрьнѹвѣтрьномавѣтрьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вѣтрьнавѣтрьнѹвѣтрьновѣтрьнавѣтрьномь, вѣтрьномъвѣтрьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вѣтрьнавѣтрьнъ, вѣтрьньвѣтрьномъ, вѣтрьномьвѣтрьнавѣтрьнꙑвѣтрьнѣхъ, вѣтрьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вѣтрьнѣвѣтрьнѹвѣтрьномавѣтрьнавѣтрьнꙑ, вѣтрьнѫвѣтрьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вѣтрьнѫ, вѣтрьнѹвѣтрьноѭ, вѣтрьноѫ, вѣтрьноѧ, вѣтрьноювѣтрьнѣвѣтрьнꙑвѣтрьнъ, вѣтрьньвѣтрьнамъ, вѣтрьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вѣтрьнꙑвѣтрьнамвѣтрьнахъ, вѣтрьнахьвѣтрьнѣвѣтрьнѹвѣтрьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вѣтрьнꙑ, вѣтрьнꙑ, вѣтрьновѣтрьнаго, вѣтрьнаего, вѣтрьнааго, вѣтрьнаго, вѣтрьного, вѣтрьнога, вѣтрьнговѣтрьнѹмѹ, вѣтрьнѹемѹ, вѣтрьнѹѹмѹ, вѣтрьнѹмѹ, вѣтрьноомѹ, вѣтрьномѹ, вѣтрьноѹмѹ, вѣтрьнмѹвѣтрьнꙑ, вѣтрьнꙑ, вѣтрьновѣтрьнаго, вѣтрьнаего, вѣтрьнааго, вѣтрьнаго, вѣтрьного, вѣтрьнога, вѣтрьнговѣтрьнꙑмь, вѣтрьнꙑмь, вѣтрьнꙑмъ, вѣтрьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вѣтрьнѣмь, вѣтрьнѣемь, вѣтрьнѣѣмь, вѣтрьнѣамь, вѣтрьнѣмь, вѣтрьнѣмъ, вѣтрьнѣемъ, вѣтрьнѣѣмъ, вѣтрьнѣамъ, вѣтрьнѣмъ, вѣтрьномь, вѣтрьномъвѣтрьнꙑ, вѣтрьнꙑ, вѣтрьновѣтрьнвѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхь, вѣтрьнꙑхь, вѣтрьнѣхъ, вѣтрьнѣхьвѣтрьнꙑмъ, вѣтрьнꙑмъ, вѣтрьнꙑмь, вѣтрьнꙑмь, вѣтрьнѣмъ, вѣтрьнѣмьвѣтрьнꙑѧ, вѣтрьнꙑꙗ, вѣтрьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вѣтрьнꙑм, вѣтрьнꙑмвѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхь, вѣтрьнꙑхьвѣтрьнаꙗ, вѣтрьнаа, вѣтрьнаѣвѣтрьнѹю, вѣтрьноювѣтрьнꙑма, вѣтрьнꙑмавѣтрьно, вѣтрьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вѣтрьнаго, вѣтрьнаего, вѣтрьнааго, вѣтрьнаго, вѣтрьного, вѣтрьнога, вѣтрьнговѣтрьнѹмѹ, вѣтрьнѹемѹ, вѣтрьнѹѹмѹ, вѣтрьнѹмѹ, вѣтрьноомѹ, вѣтрьномѹ, вѣтрьноѹмѹ, вѣтрьнмѹвѣтрьно, вѣтрьноевѣтрьнаго, вѣтрьннаего, вѣтрьнааго, вѣтрьнаго, вѣтрьного, вѣтрьнога, вѣтрьнговѣтрьнꙑмь, вѣтрьнꙑмь, вѣтрьнꙑмъ, вѣтрьнꙑмъвѣтрьнѣмь, вѣтрьнѣемь, вѣтрьнѣѣмь, вѣтрьнѣамь, вѣтрьнѣмь, вѣтрьнѣмъ, вѣтрьнѣемъ, вѣтрьнѣѣмъ, вѣтрьнѣамъ, вѣтрьнѣмъ, вѣтрьномь, вѣтрьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вѣтрьно, вѣтрьноевѣтрьнаꙗ, вѣтрьнаа, вѣтрьнаѣ, вѣтрьнаѧвѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхь, вѣтрьнꙑхь, вѣтрьнѣхъ, вѣтрьнѣхьвѣтрьнꙑмъ, вѣтрьнꙑмъ, вѣтрьнꙑмь, вѣтрьнꙑмь, вѣтрьнѣмъ, вѣтрьнѣмьвѣтрьнаꙗ, вѣтрьнаа, вѣтрьнаѣ, вѣтрьнаѧвѣтрьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхь, вѣтрьнꙑхьвѣтрьнѣвѣтрьнѹю, вѣтрьноювѣтрьнꙑма, вѣтрьнꙑмавѣтрьнаꙗ, вѣтрьнаа, вѣтрьнаѣ, вѣтрьнаѧвѣтрьнꙑѧ, вѣтрьнꙑꙗ, вѣтрьнѫѭ, вѣтрьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вѣтрьнѣ, вѣтрьновѣтрьнѫѭ, вѣтрьнѹю, вѣтрьноѭ, вѣтрьноювѣтрьнѫѭ, вѣтрьноѫ, вѣтрьноѧ, вѣтрьноювѣтрьнѣвѣтрьнꙑѧ, вѣтрьнꙑꙗ, вѣтрьнꙑевѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнѣхъ, вѣтрьнꙑхь, вѣтрьнꙑхь, вѣтрьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вѣтрьнꙑмъ, вѣтрьнꙑмъ, вѣтрьнѣмъ, вѣтрьнꙑмь, вѣтрьнꙑмь, вѣтрьнѣмьвѣтрьнꙑѧ, вѣтрьнꙑꙗ, вѣтрьнꙑевѣтрьнꙑм, вѣтрьнꙑмвѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхъ, вѣтрьнꙑхь, вѣтрьнꙑхьвѣтрьнѣвѣтрьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вѣтрьнꙑма, вѣтрьнꙑмавѣтрьнѣ, вѣтрьнѣшвѣтрьнѣшавѣтрьнѣшѹ, вѣтрьнѣшювѣтрьнѣвѣтрьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
вѣтрьнѣшемь, вѣтрьнѣшемъвѣтрьнѣшвѣтрьнѣвѣтрьнѣше, вѣтрьнѣшвѣтрьнѣшь, вѣтрьнѣшъвѣтрьнѣшемъ, вѣтрьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
вѣтрьнѣшѧвѣтрьнѣшвѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхьвѣтрьнѣшавѣтрьнѣшѹ, вѣтрьнѣшювѣтрьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
вѣтрьнѣе, вѣтрьнѣ, вѣтрьнѣшевѣтрьнѣшавѣтрьнѣшѹ, вѣтрьнѣшювѣтрьнѣе, вѣтрьнѣ, вѣтрьнѣшевѣтрьнѣшавѣтрьнѣшемь, вѣтрьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
вѣтрьнѣшвѣтрьнѣе, вѣтрьнѣвѣтрьнѣша, вѣтрьнѣшвѣтрьнѣшь, вѣтрьнѣшъвѣтрьнѣшемъ, вѣтрьнѣшемьвѣтрьнѣша, вѣтрьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
вѣтрьнѣшвѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхьвѣтрьнѣшвѣтрьнѣшѹ, вѣтрьнѣшювѣтрьнѣшемавѣтрьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
вѣтрьнѣшѧ, вѣтрьнѣшѫ, вѣтрьнѣшевѣтрьнѣшвѣтрьнѣшѫ, вѣтрьнѣшѧ, вѣтрьнѣшѹвѣтрьнѣшеѭ, вѣтрьнѣшеѫ, вѣтрьнѣшеѧ, вѣтрьнѣшеювѣтрьнѣшвѣтрьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
вѣтрьнѣшѧ, вѣтрьнѣшѫ, вѣтрьнѣшевѣтрьнѣшь, вѣтрьнѣшъвѣтрьнѣшамъ, вѣтрьнѣшамьвѣтрьнѣшѧ, вѣтрьнѣше, вѣтрьнѣшѫвѣтрьнѣшамвѣтрьнѣшахъ, вѣтрьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
вѣтрьнѣшвѣтрьнѣшѹ, вѣтрьнѣшювѣтрьнѣшамавѣтрьнѣ, вѣтрьнѣшвѣтрьнѣшаго, вѣтрьнѣшаего, вѣтрьнѣшааго, вѣтрьнѣшаговѣтрьнѣшѹмѹ, вѣтрьнѣшѹемѹ, вѣтрьнѣшѹѹмѹ, вѣтрьнѣшѹмѹ, вѣтрьнѣшюмѹ, вѣтрьнѣшюемѹ, вѣтрьнѣшюѹмѹ, вѣтрьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
вѣтрьнѣвѣтрьнѣшаго, вѣтрьнѣшаего, вѣтрьнѣшааго, вѣтрьнѣшаговѣтрьнѣшмь, вѣтрьнѣшмь, вѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмъвѣтрьнѣшмь, вѣтрьнѣшмь, вѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмъвѣтрьнѣвѣтрьнѣше, вѣтрьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
вѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхь, вѣтрьнѣшхьвѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмьвѣтрьнѣшѧѧ, вѣтрьнѣшее, вѣтрьнѣшѫѫвѣтрьнѣшм, вѣтрьнѣшмвѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхьвѣтрьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
вѣтрьнѣшѹю, вѣтрьнѣшюювѣтрьнѣшма, вѣтрьнѣшмавѣтрьнѣе, вѣтрьнѣ, вѣтрьнѣшее, вѣтрьнѣшевѣтрьнѣшаго, вѣтрьнѣшаего, вѣтрьнѣшааго, вѣтрьнѣшаговѣтрьнѣшѹмѹ, вѣтрьнѣшѹемѹ, вѣтрьнѣшѹѹмѹ, вѣтрьнѣшѹмѹ, вѣтрьнѣшюмѹ, вѣтрьнѣшюемѹ, вѣтрьнѣшюѹмѹ, вѣтрьнѣшюмѹвѣтрьнѣе, вѣтрьнѣ, вѣтрьнѣшее, вѣтрьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
вѣтрьнѣшаго, вѣтрьнѣшаего, вѣтрьнѣшааго, вѣтрьнѣшаговѣтрьнѣшмь, вѣтрьнѣшмь, вѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмъвѣтрьнѣшмь, вѣтрьнѣшмь, вѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмъвѣтрьнѣе, вѣтрьнѣ, вѣтрьнѣшее, вѣтрьнѣшевѣтрьнѣшаꙗ, вѣтрьнѣшаѣ, вѣтрьнѣшаѧвѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхь, вѣтрьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
вѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмьвѣтрьнѣшаꙗ, вѣтрьнѣшаѣ, вѣтрьнѣшаѧвѣтрьнѣшм, вѣтрьнѣшмвѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхьвѣтрьнѣшвѣтрьнѣшѹю, вѣтрьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
вѣтрьнѣшма, вѣтрьнѣшмавѣтрьнѣшꙗ, вѣтрьнѣшѣ, вѣтрьнѣшаꙗвѣтрьнѣшѧѧ, вѣтрьнѣшѧѩ, вѣтрьнѣшѫѫ, вѣтрьнѣшаѧ, вѣтрьнѣшее, вѣтрьнѣшеѥвѣтрьнѣшвѣтрьнѣшѫѫ, вѣтрьнѣшѫѭ, вѣтрьнѣшѧѧ, вѣтрьнѣшѧѩ, вѣтрьнѣшюювѣтрьнѣшѫѫ, вѣтрьнѣшѫѭ, вѣтрьнѣшѧѧ, вѣтрьнѣшѧѩ, вѣтрьнѣшюю, вѣтрьнѣшеѭ, вѣтрьнѣшеѫ, вѣтрьнѣшеѧ, вѣтрьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
вѣтрьнѣшвѣтрьнѣшꙗ, вѣтрьнѣшѣвѣтрьнѣшѧѧ, вѣтрьнѣшѧѩ, вѣтрьнѣшѫѫ, вѣтрьнѣшаѧ, вѣтрьнѣшее, вѣтрьнѣшеѥвѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхь, вѣтрьнѣшхьвѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмъ, вѣтрьнѣшмь, вѣтрьнѣшмьвѣтрьнѣшѧѧ, вѣтрьнѣшѧѩ, вѣтрьнѣшѫѫ, вѣтрьнѣшаѧ, вѣтрьнѣшее, вѣтрьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
вѣтрьнѣшм, вѣтрьнѣшмвѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхъ, вѣтрьнѣшхь, вѣтрьнѣшхьвѣтрьнѣшвѣтрьнѣшѹю, вѣтрьнѣшюювѣтрьнѣшма, вѣтрьнѣшма
вѣтрьнъ -ꙑ прил бѹрꙗ вѣтрьна λαῖλαψ ἀνέμου Силна буря, бурен вятър ꙇ бꙑстъ бѹрѣ вѣтръна велѣ. влънꙑ же вьлваахѫ сѧ въ ладѭ. ѣко юже погрѧꙁнѫт хотѣаше М Мк 4.37 З ꙇ сънде бѫрѣ вѣтръна въ еꙁеро М Лк 8.23 З А походлъ ꙗкоже по сѹхѹ врьхѹ морꙗ. бѹрѫ вѣтрьнѫ ѹтоллъ словомъ С 473.19 Изч М З А С вѣтрънъ Нвб ветрен остар ОА ВА НТ ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА вятърни остар НГер Срв Ветрен МИ ЖЧ Ветрене МИ Ветрени МИ ЙЗ,Зас Ветрен дол МИ ПК,Пр. в им Ветренка ЛИ СтИл,РЛФИ