Исторически речник
вѣрьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вѣрьнъ, вѣрьньвѣрьнавѣрьнѹвѣрьнъ, вѣрьньвѣрьнавѣрьномь, вѣрьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вѣрьнѣвѣрьне, вѣрьнꙑвѣрьнвѣрьнъ, вѣрьньвѣрьномъ, вѣрьномьвѣрьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вѣрьнꙑвѣрьнѣхъ, вѣрьнѣхьвѣрьнавѣрьнѹвѣрьномавѣрьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вѣрьнавѣрьнѹвѣрьновѣрьнавѣрьномь, вѣрьномъвѣрьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вѣрьнавѣрьнъ, вѣрьньвѣрьномъ, вѣрьномьвѣрьнавѣрьнꙑвѣрьнѣхъ, вѣрьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вѣрьнѣвѣрьнѹвѣрьномавѣрьнавѣрьнꙑ, вѣрьнѫвѣрьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вѣрьнѫ, вѣрьнѹвѣрьноѭ, вѣрьноѫ, вѣрьноѧ, вѣрьноювѣрьнѣвѣрьнꙑвѣрьнъ, вѣрьньвѣрьнамъ, вѣрьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вѣрьнꙑвѣрьнамвѣрьнахъ, вѣрьнахьвѣрьнѣвѣрьнѹвѣрьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вѣрьнꙑ, вѣрьнꙑ, вѣрьновѣрьнаго, вѣрьнаего, вѣрьнааго, вѣрьнаго, вѣрьного, вѣрьнога, вѣрьнговѣрьнѹмѹ, вѣрьнѹемѹ, вѣрьнѹѹмѹ, вѣрьнѹмѹ, вѣрьноомѹ, вѣрьномѹ, вѣрьноѹмѹ, вѣрьнмѹвѣрьнꙑ, вѣрьнꙑ, вѣрьновѣрьнаго, вѣрьнаего, вѣрьнааго, вѣрьнаго, вѣрьного, вѣрьнога, вѣрьнговѣрьнꙑмь, вѣрьнꙑмь, вѣрьнꙑмъ, вѣрьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вѣрьнѣмь, вѣрьнѣемь, вѣрьнѣѣмь, вѣрьнѣамь, вѣрьнѣмь, вѣрьнѣмъ, вѣрьнѣемъ, вѣрьнѣѣмъ, вѣрьнѣамъ, вѣрьнѣмъ, вѣрьномь, вѣрьномъвѣрьнꙑ, вѣрьнꙑ, вѣрьновѣрьнвѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхь, вѣрьнꙑхь, вѣрьнѣхъ, вѣрьнѣхьвѣрьнꙑмъ, вѣрьнꙑмъ, вѣрьнꙑмь, вѣрьнꙑмь, вѣрьнѣмъ, вѣрьнѣмьвѣрьнꙑѧ, вѣрьнꙑꙗ, вѣрьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вѣрьнꙑм, вѣрьнꙑмвѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхь, вѣрьнꙑхьвѣрьнаꙗ, вѣрьнаа, вѣрьнаѣвѣрьнѹю, вѣрьноювѣрьнꙑма, вѣрьнꙑмавѣрьно, вѣрьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вѣрьнаго, вѣрьнаего, вѣрьнааго, вѣрьнаго, вѣрьного, вѣрьнога, вѣрьнговѣрьнѹмѹ, вѣрьнѹемѹ, вѣрьнѹѹмѹ, вѣрьнѹмѹ, вѣрьноомѹ, вѣрьномѹ, вѣрьноѹмѹ, вѣрьнмѹвѣрьно, вѣрьноевѣрьнаго, вѣрьннаего, вѣрьнааго, вѣрьнаго, вѣрьного, вѣрьнога, вѣрьнговѣрьнꙑмь, вѣрьнꙑмь, вѣрьнꙑмъ, вѣрьнꙑмъвѣрьнѣмь, вѣрьнѣемь, вѣрьнѣѣмь, вѣрьнѣамь, вѣрьнѣмь, вѣрьнѣмъ, вѣрьнѣемъ, вѣрьнѣѣмъ, вѣрьнѣамъ, вѣрьнѣмъ, вѣрьномь, вѣрьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вѣрьно, вѣрьноевѣрьнаꙗ, вѣрьнаа, вѣрьнаѣ, вѣрьнаѧвѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхь, вѣрьнꙑхь, вѣрьнѣхъ, вѣрьнѣхьвѣрьнꙑмъ, вѣрьнꙑмъ, вѣрьнꙑмь, вѣрьнꙑмь, вѣрьнѣмъ, вѣрьнѣмьвѣрьнаꙗ, вѣрьнаа, вѣрьнаѣ, вѣрьнаѧвѣрьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхь, вѣрьнꙑхьвѣрьнѣвѣрьнѹю, вѣрьноювѣрьнꙑма, вѣрьнꙑмавѣрьнаꙗ, вѣрьнаа, вѣрьнаѣ, вѣрьнаѧвѣрьнꙑѧ, вѣрьнꙑꙗ, вѣрьнѫѭ, вѣрьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вѣрьнѣ, вѣрьновѣрьнѫѭ, вѣрьнѹю, вѣрьноѭ, вѣрьноювѣрьнѫѭ, вѣрьноѫ, вѣрьноѧ, вѣрьноювѣрьнѣвѣрьнꙑѧ, вѣрьнꙑꙗ, вѣрьнꙑевѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхъ, вѣрьнѣхъ, вѣрьнꙑхь, вѣрьнꙑхь, вѣрьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вѣрьнꙑмъ, вѣрьнꙑмъ, вѣрьнѣмъ, вѣрьнꙑмь, вѣрьнꙑмь, вѣрьнѣмьвѣрьнꙑѧ, вѣрьнꙑꙗ, вѣрьнꙑевѣрьнꙑм, вѣрьнꙑмвѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхъ, вѣрьнꙑхь, вѣрьнꙑхьвѣрьнѣвѣрьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вѣрьнꙑма, вѣрьнꙑмавѣрьнѣ, вѣрьнѣшвѣрьнѣшавѣрьнѣшѹ, вѣрьнѣшювѣрьнѣвѣрьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
вѣрьнѣшемь, вѣрьнѣшемъвѣрьнѣшвѣрьнѣвѣрьнѣше, вѣрьнѣшвѣрьнѣшь, вѣрьнѣшъвѣрьнѣшемъ, вѣрьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
вѣрьнѣшѧвѣрьнѣшвѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхьвѣрьнѣшавѣрьнѣшѹ, вѣрьнѣшювѣрьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
вѣрьнѣе, вѣрьнѣ, вѣрьнѣшевѣрьнѣшавѣрьнѣшѹ, вѣрьнѣшювѣрьнѣе, вѣрьнѣ, вѣрьнѣшевѣрьнѣшавѣрьнѣшемь, вѣрьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
вѣрьнѣшвѣрьнѣе, вѣрьнѣвѣрьнѣша, вѣрьнѣшвѣрьнѣшь, вѣрьнѣшъвѣрьнѣшемъ, вѣрьнѣшемьвѣрьнѣша, вѣрьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
вѣрьнѣшвѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхьвѣрьнѣшвѣрьнѣшѹ, вѣрьнѣшювѣрьнѣшемавѣрьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
вѣрьнѣшѧ, вѣрьнѣшѫ, вѣрьнѣшевѣрьнѣшвѣрьнѣшѫ, вѣрьнѣшѧ, вѣрьнѣшѹвѣрьнѣшеѭ, вѣрьнѣшеѫ, вѣрьнѣшеѧ, вѣрьнѣшеювѣрьнѣшвѣрьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
вѣрьнѣшѧ, вѣрьнѣшѫ, вѣрьнѣшевѣрьнѣшь, вѣрьнѣшъвѣрьнѣшамъ, вѣрьнѣшамьвѣрьнѣшѧ, вѣрьнѣше, вѣрьнѣшѫвѣрьнѣшамвѣрьнѣшахъ, вѣрьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
вѣрьнѣшвѣрьнѣшѹ, вѣрьнѣшювѣрьнѣшамавѣрьнѣ, вѣрьнѣшвѣрьнѣшаго, вѣрьнѣшаего, вѣрьнѣшааго, вѣрьнѣшаговѣрьнѣшѹмѹ, вѣрьнѣшѹемѹ, вѣрьнѣшѹѹмѹ, вѣрьнѣшѹмѹ, вѣрьнѣшюмѹ, вѣрьнѣшюемѹ, вѣрьнѣшюѹмѹ, вѣрьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
вѣрьнѣвѣрьнѣшаго, вѣрьнѣшаего, вѣрьнѣшааго, вѣрьнѣшаговѣрьнѣшмь, вѣрьнѣшмь, вѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмъвѣрьнѣшмь, вѣрьнѣшмь, вѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмъвѣрьнѣвѣрьнѣше, вѣрьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
вѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхь, вѣрьнѣшхьвѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмьвѣрьнѣшѧѧ, вѣрьнѣшее, вѣрьнѣшѫѫвѣрьнѣшм, вѣрьнѣшмвѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхьвѣрьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
вѣрьнѣшѹю, вѣрьнѣшюювѣрьнѣшма, вѣрьнѣшмавѣрьнѣе, вѣрьнѣ, вѣрьнѣшее, вѣрьнѣшевѣрьнѣшаго, вѣрьнѣшаего, вѣрьнѣшааго, вѣрьнѣшаговѣрьнѣшѹмѹ, вѣрьнѣшѹемѹ, вѣрьнѣшѹѹмѹ, вѣрьнѣшѹмѹ, вѣрьнѣшюмѹ, вѣрьнѣшюемѹ, вѣрьнѣшюѹмѹ, вѣрьнѣшюмѹвѣрьнѣе, вѣрьнѣ, вѣрьнѣшее, вѣрьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
вѣрьнѣшаго, вѣрьнѣшаего, вѣрьнѣшааго, вѣрьнѣшаговѣрьнѣшмь, вѣрьнѣшмь, вѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмъвѣрьнѣшмь, вѣрьнѣшмь, вѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмъвѣрьнѣе, вѣрьнѣ, вѣрьнѣшее, вѣрьнѣшевѣрьнѣшаꙗ, вѣрьнѣшаѣ, вѣрьнѣшаѧвѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхь, вѣрьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
вѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмьвѣрьнѣшаꙗ, вѣрьнѣшаѣ, вѣрьнѣшаѧвѣрьнѣшм, вѣрьнѣшмвѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхьвѣрьнѣшвѣрьнѣшѹю, вѣрьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
вѣрьнѣшма, вѣрьнѣшмавѣрьнѣшꙗ, вѣрьнѣшѣ, вѣрьнѣшаꙗвѣрьнѣшѧѧ, вѣрьнѣшѧѩ, вѣрьнѣшѫѫ, вѣрьнѣшаѧ, вѣрьнѣшее, вѣрьнѣшеѥвѣрьнѣшвѣрьнѣшѫѫ, вѣрьнѣшѫѭ, вѣрьнѣшѧѧ, вѣрьнѣшѧѩ, вѣрьнѣшюювѣрьнѣшѫѫ, вѣрьнѣшѫѭ, вѣрьнѣшѧѧ, вѣрьнѣшѧѩ, вѣрьнѣшюю, вѣрьнѣшеѭ, вѣрьнѣшеѫ, вѣрьнѣшеѧ, вѣрьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
вѣрьнѣшвѣрьнѣшꙗ, вѣрьнѣшѣвѣрьнѣшѧѧ, вѣрьнѣшѧѩ, вѣрьнѣшѫѫ, вѣрьнѣшаѧ, вѣрьнѣшее, вѣрьнѣшеѥвѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхь, вѣрьнѣшхьвѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмъ, вѣрьнѣшмь, вѣрьнѣшмьвѣрьнѣшѧѧ, вѣрьнѣшѧѩ, вѣрьнѣшѫѫ, вѣрьнѣшаѧ, вѣрьнѣшее, вѣрьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
вѣрьнѣшм, вѣрьнѣшмвѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхъ, вѣрьнѣшхь, вѣрьнѣшхьвѣрьнѣшвѣрьнѣшѹю, вѣрьнѣшюювѣрьнѣшма, вѣрьнѣшма
вѣрьнъ -ꙑ прил 1. Истински, достоверен, правдив вѣрно слово. аще с нмъ ѹмрѣхомъ. с нмъ ожвемъ Е 1б 3 дѣла рѫкѹ твоею їстіна ї сѫдъ. вѣрънъї вьсѩ ꙁаповѣд его СП 110.7 гі бже нашъ. вѣрънꙑ въ обѣтовань твоемь СЕ 98b 18 да вждѫ свома ома повѣдано вам. не бо нъ вѣрнѣш еста о послѹхъ. да тъгда  ваше слово прмѫ С 500.27 2. Верен, предан рее емѹ гь. добрꙑ рабе  благꙑ  вѣрьне о малѣ бѣ вѣренъ. надъ мъногꙑ тѧ поставлѭ М Мт 25.21 З А СК ѡблъкъше сѧ въ обраꙁъ нестьлѣнꙿна. ꙇ вѣръна женха. съхранте сѧ. въ кротост СЕ 97b 2 тꙑ пртьꙙ подобшꙙ вѣрьнааго роба  нераꙁѹмьнааго С 370.10  дастъ мъ еппа менемь каптона. давъ мѹ вонъ вѣрьнъ мѫжъ. сломъ пꙙтъ сьтъ С 539.28 3. Който се отнася до привърженика на християнството, до вярващия по томь гла томѣ. прнес пръста твое(е)го сѣмо. ꙇ вꙁжь рѫцѣ мо. ꙇ прнес рѫкѫ твоѭ. ꙇ вълож въ ребра моѣ. ꙇ не бѫд невѣренъ. нъ вѣренъ М Йо 20.27 З А О аще не вѣрѹемъ. онъ вѣрнъ естъ (отъв)рѣⱋ бо сѧ себе не мо(жетъ) Е 1б 10 поꙁдѣ вѣровавъ. а скоро ісповѣдѣвъ. послѣжде прішедъ. ꙇ прьвѣе сѧ вѣньавъ. ꙇ ѣвль вѣрънѫѭ ѣвѣ дѣтѣль К 11b 34 вждѫ пльтѣтꙑма ома. тебе раꙁѹмѣѭ вѣрьнꙑма ома С 505.13—14 ловѣка вдѣвъ  богѹ сꙙ поклонвъ. орѫж прѣждьн҄е повръгъ. вѣрно же прмъ С 438.12 4. Като същ. вѣрьн м мн οἱ πιστοί Вярващите, християните то же стѹмѹ і блаженѹмѹ павълѹ апⷭ҇лѹ глѭштю къ вѣрънъмъ [!]. любодѣанье же ꙇ вьсѣка неістота въ васъ да не іменѹетъ сѧ К 2а 32 аште бо сꙙ тебѣ не сповѣдѣ. въ вѣрьнꙑхъ паствѣ не прмѣшѫ сꙙ С 355.28  томѹ ѹмъръшѹ. ѹ гроба го вѣрꙿн стлъпъ поставшꙙ велкъ С 539.10 тѣмꙿже вѣрн беслъноѭ радостьѭ обьѧт. молꙗахѫ множт сꙙ с н҄м крьстꙗньскѹѹмѹ справьню С 541.7 М З А СК О Е СП СЕ К С Гр πιστός ἀξιόπιστος [τῆς] πίστεως εὐσεβής εὐλαβής вѣрънъ вѣрꙿнъ вѣрнъ вѣренъ Нвб верен ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА верний остар ОА ВА НГер