Исторически речник
вьсѣьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
вьсѣьскъ, вьсѣьскьвьсѣьскавьсѣьскѹвьсѣьскъ, вьсѣьскьвьсѣьскавьсѣьскомь, вьсѣьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
вьсѣьсцѣвьсѣьскъвьсѣьсцвьсѣьскъ, вьсѣьскьвьсѣьскомъ, вьсѣьскомьвьсѣьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
вьсѣьскꙑвьсѣьсцѣхъ, вьсѣьсцѣхьвьсѣьскавьсѣьскѹвьсѣьскомавьсѣьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
вьсѣьскавьсѣьскѹвьсѣьсковьсѣьскавьсѣьскомь, вьсѣьскомъвьсѣьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
вьсѣьскавьсѣьскъ, вьсѣьскьвьсѣьскомъ, вьсѣьскомьвьсѣьскꙑвьсѣьскꙑвьсѣьсцѣхъ, вьсѣьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
вьсѣьсцѣвьсѣьскѹвьсѣьскомавьсѣьскавьсѣьскꙑ, вьсѣьскѫвьсѣьсцѣ, вьсѣьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
вьсѣьскѫ, вьсѣьскѹвьсѣьскоѭ, вьсѣьскоѫ, вьсѣьскоѧ, вьсѣьскоювьсѣьсцѣ, вьсѣьстѣвьсѣьскꙑвьсѣьскъ, вьсѣьскьвьсѣьскамъ, вьсѣьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
вьсѣьскꙑвьсѣьскамвьсѣьскахъ, вьсѣьскахьвьсѣьсцѣ, вьсѣьстѣвьсѣьскѹвьсѣьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
вьсѣьскꙑ, вьсѣьскꙑ, вьсѣьсковьсѣьскаго, вьсѣьскаего, вьсѣьскааго, вьсѣьскаго, вьсѣьского, вьсѣьскога, вьсѣьскговьсѣьскѹмѹ, вьсѣьскѹемѹ, вьсѣьскѹѹмѹ, вьсѣьскѹмѹ, вьсѣьскоомѹ, вьсѣьскомѹ, вьсѣьскоѹмѹ, вьсѣьскмѹвьсѣьскꙑ, вьсѣьскꙑ, вьсѣьсковьсѣьскаго, вьсѣьскаего, вьсѣьскааго, вьсѣьскаго, вьсѣьского, вьсѣьскога, вьсѣьскговьсѣьскꙑмь, вьсѣьскꙑмь, вьсѣьскꙑмъ, вьсѣьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
вьсѣьсцѣмь, вьсѣьсцѣемь, вьсѣьсцѣѣмь, вьсѣьсцѣамь, вьсѣьсцѣмь, вьсѣьсцѣмъ, вьсѣьсцѣемъ, вьсѣьсцѣѣмъ, вьсѣьсцѣамъ, вьсѣьсцѣмъ, вьсѣьскомь, вьсѣьскомъвьсѣьскꙑ, вьсѣьскꙑ, вьсѣьсковьсѣьсцвьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхь, вьсѣьскꙑхь, вьсѣьсцѣхъ, вьсѣьсцѣхьвьсѣьскꙑмъ, вьсѣьскꙑмъ, вьсѣьскꙑмь, вьсѣьскꙑмь, вьсѣьсцѣмъ, вьсѣьсцѣмьвьсѣьскꙑѧ, вьсѣьскꙑꙗ, вьсѣьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
вьсѣьскꙑм, вьсѣьскꙑмвьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхь, вьсѣьскꙑхьвьсѣьскаꙗ, вьсѣьскаа, вьсѣьскаѣвьсѣьскѹю, вьсѣьскоювьсѣьскꙑма, вьсѣьскꙑмавьсѣьско, вьсѣьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
вьсѣьскаго, вьсѣьскаего, вьсѣьскааго, вьсѣьскаго, вьсѣьского, вьсѣьскога, вьсѣьскговьсѣьскѹмѹ, вьсѣьскѹемѹ, вьсѣьскѹѹмѹ, вьсѣьскѹмѹ, вьсѣьскоомѹ, вьсѣьскомѹ, вьсѣьскоѹмѹ, вьсѣьскмѹвьсѣьско, вьсѣьскоевьсѣьскаго, вьсѣьскаего, вьсѣьскааго, вьсѣьскаго, вьсѣьского, вьсѣьскога, вьсѣьскговьсѣьскꙑмь, вьсѣьскꙑмь, вьсѣьскꙑмъ, вьсѣьскꙑмъвьсѣьсцѣмь, вьсѣьсцѣемь, вьсѣьсцѣѣмь, вьсѣьсцѣамь, вьсѣьсцѣмь, вьсѣьсцѣмъ, вьсѣьсцѣемъ, вьсѣьсцѣѣмъ, вьсѣьсцѣамъ, вьсѣьсцѣмъ, вьсѣьскомь, вьсѣьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
вьсѣьско, вьсѣьскоевьсѣьскаꙗ, вьсѣьскаа, вьсѣьскаѣ, вьсѣьскаѧвьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхь, вьсѣьскꙑхь, вьсѣьсцѣхъ, вьсѣьсцѣхьвьсѣьскꙑмъ, вьсѣьскꙑмъ, вьсѣьскꙑмь, вьсѣьскꙑмь, вьсѣьсцѣмъ, вьсѣьсцѣмьвьсѣьскаꙗ, вьсѣьскаа, вьсѣьскаѣ, вьсѣьскаѧвьсѣьскꙑм, вьсѣьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
вьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхь, вьсѣьскꙑхьвьсѣьсцѣвьсѣьскѹю, вьсѣьскоювьсѣьскꙑма, вьсѣьскꙑмавьсѣьскаꙗ, вьсѣьскаа, вьсѣьскаѣ, вьсѣьскаѧвьсѣьскꙑѧ, вьсѣьскꙑꙗ, вьсѣьскѫѭ, вьсѣьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
вьсѣьсцѣ, вьсѣьстѣ, вьсѣьсковьсѣьскѫѭ, вьсѣьскѹю, вьсѣьскоѭ, вьсѣьскоювьсѣьскѫѭ, вьсѣьскоѫ, вьсѣьскоѧ, вьсѣьскоювьсѣьсцѣ, вьсѣьстѣвьсѣьскꙑѧ, вьсѣьскꙑꙗ, вьсѣьскꙑевьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхъ, вьсѣьсцѣхъ, вьсѣьстѣхъ, вьсѣьскꙑхь, вьсѣьскꙑхь, вьсѣьсцѣхь, вьсѣьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
вьсѣьскꙑмъ, вьсѣьскꙑмъ, вьсѣьсцѣмъ, вьсѣьстѣмъ, вьсѣьскꙑмь, вьсѣьскꙑмь, вьсѣьсцѣмь, вьсѣьстѣмьвьсѣьскꙑѧ, вьсѣьскꙑꙗ, вьсѣьскꙑевьсѣьскꙑм, вьсѣьскꙑмвьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхъ, вьсѣьскꙑхь, вьсѣьскꙑхьвьсѣьсцѣ, вьсѣьстѣвьсѣьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
вьсѣьскꙑма, вьсѣьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
вьсѣьскъ -ꙑ прил 1. Всякакъв, разнороден, различен  бѣаше прѣдъ н҄ма трепеꙁа ѹготована вьсѣьскꙑм брашънꙑ добрꙑм С 182.10 2. Всеобщ нъ сьде ѹбо о всемь ѹспѣсѣ глагол҄етъ вьсѣьстѣѣмь. же о блжьн҄мъ творт подобаа С 370.18 3. Всеки вьсѣьско тѣло.  ласть кѹпьно съꙁъва на господьн҄ѫ хвалѫ. цѣсарꙙ ꙁемьѧ.  вьсꙙ сѫдѧ ꙁемънъѩ. юношꙙ  дѣвцꙙ С 320.45 4. Като същ. вьсѣьскаꙗ ср мн τὰ σύμπαντα, [τὰ] πάντα, τὰ ὅλα Всичко, всички неща отъвръꙁъшю же тебѣ рѫкѫ вьсѣъскаа. їдрбъвѩтъ сѩ благості СП 103.28 ꙁаклнаѭ тѧ бгомь сътворьшмь вꙿсѣьскаа СЕ 52а 13 да съмірітъ небскаѣ  ꙁемьскаѣ. ꙇ да тѧ дрѹга створітъ аћ҃лмъ. ꙇ да тѫ пріведетъ къ бѹ. вьсѣъскꙑмъ К 8b 28—29 пакꙑ тѹ владꙑко. ꙗвл҄ь сꙙ патрархов въ прпѫтьнѣ сѣн. ммоде вьсѣьскаа спльнꙗѧ С 250.16 вьсѣьскаꙗ црькꙑ ἡ καϑολικὴ ἐκκλησι´α Вселенската църква  да прмѫтъ дѹшѫ раба твого. ꙗкоже  людемъ твомъ вьсѣьскꙑѧ цръкъве С 254.18 же пр номь ѹбо въꙁдръжꙙ бѣаше. къ црькъв же вьсѣьстѣ не пробьштааше сꙙ С 298.2 дꙗконса ѹбо много творѣѣаше спѣшен. того вѣрѫ прѣложт.  прстрот къ вьсѣьстѣ црькьв С 298.5—6 Е СП СЕ К С Гр πᾶς καϑολικώτερος вьсаьскъ вьсѣъскъ вꙿсѣьскъ Нвб Срв всячески нареч книж остар ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ