Исторически речник
вьседрьжѧ  
вьседрьжѧ -ѧ прил Всемогъщ, всевластен, всесилен  тебѣ славѫ  благодарен въꙁдамъ. кѹпꙿно  съ отьцемъ  съ свѧтꙑмъ дѹхомь. дносѫштьнѣ  жвотворꙙшт.  вседръжꙙштї троц С 342.26 Изч С Гр παντοκρατορικός вседръжѧ Нвб Срв вседържител м