Исторически речник
вьсевладꙑка  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
вьсевладꙑкавьсевладꙑкꙑвьсевладꙑцѣвьсевладꙑкѫ, вьсевладꙑкѹ-вьсевладꙑкоѭ, вьсевладꙑкоѫ, вьсевладꙑкоѧ, вьсевладꙑкою
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
вьсевладꙑцѣвьсевладꙑковьсевладꙑкꙑвьсевладꙑкъ, вьсевладꙑкьвьсевладꙑкамъ, вьсевладꙑкамьвьсевладꙑкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
вьсевладꙑкамвьсевладꙑкахъ, вьсевладꙑкахьвьсевладꙑцѣвьсевладꙑкѹвьсевладꙑкама
вьсевладꙑка -ꙑ м Господстващият над всичко Господ Бог вседържител да  аꙁъ непосрамⷧенъ прѣдъ ома твома бѫдѫ. ꙇ да  аꙁъ еще на семь свѣтѣ. мохъ грѣхъ покаѭ сѧ. ꙇ достоно покаане мѣт могѫ. ѣкоже твоѩ щедротꙑ сѫтъ. вꙿсевлко гі СЕ 72b 4 Изч СЕ Нвб Срв владика