Исторически речник
вꙑꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
вꙑꙗ, вꙑавꙑѩ, вꙑѧ, вꙑѫ, вꙑевꙑвꙑѭ, вꙑѫ, вꙑѧ, вꙑювꙑеѭ, вꙑеѫ, вꙑеѧ, вꙑеювꙑ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
вꙑе, вꙑвꙑѩ, вꙑѧ, вꙑѫ, вꙑевꙑвꙑꙗмъ, вꙑꙗмь, вꙑамъ, вꙑамьвꙑꙗм, вꙑамвꙑꙗхъ, вꙑꙗхь, вꙑахъ, вꙑахь
NfOuNfGuNfDu
вꙑвꙑю, вꙑѹвꙑꙗма, вꙑама
вꙑꙗ ж Шия, врат ѹнѣе емѹ естъ да обѣсѧтъ жръновъ на вꙑ его осьльскꙑ. ꙇ потопѧтъ і въ пѫнѣ морьстѣ М Мт 18.6 З ЗП гь правьденъ съсѣе въїѩ грѣшьнкъ СП 128.4 покаꙁавꙑ намъ съмѣренꙑмъ ... естънѫѭ мѫкоѭ своеѭ. вꙑѩ  колѣна прѣкланѣт. ѡ мольбѣ нашхъ грѣхъ СЕ 62а 1  прѣкръствъ сꙙ протꙙгнѫ вꙑѭ своѭ.  ѹсѣенъ бꙑстъ С 14.22 нъ обае їѡсфъ пеал велкꙑ на млость прѣложвъ. падъ на вꙑ брат. плака сꙙ о н҄хъ С 364.26  вергꙑ наложта на вꙑѭ мѹ С 195.23 М З А СК ЗП СП СЕ С Гр τράχηλος αὐχήν Нвб Ø