Исторически речник
вꙑкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вꙑкнѫтвꙑкнѫ, вꙑкнѹвꙑкнешꙑвꙑкнетъ, вꙑкнеть, вꙑкнетвꙑкнемъ, вꙑкнемь, вꙑкнемвꙑкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вꙑкнѫтъ, вꙑкнѹтъ, вꙑкнѫть, вꙑкнѹть, вꙑкнѫт, вꙑкнѹтвꙑкневѣвꙑкнетавꙑкнетевꙑкнвꙑкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вꙑкнѣмъ, вꙑкнѣмь, вꙑкнѣмвꙑкнѣтевꙑкнѣвѣвꙑкнѣтавꙑкъ, вꙑкохъ, вꙑкь, вꙑкохь, вꙑкохвꙑе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вꙑевꙑкомъ, вꙑкохомъ, вꙑкомь, вꙑкохомь, вꙑкохом, вꙑкохмꙑвꙑете, вꙑкостевꙑкѫ, вꙑкошѧ, вꙑкошѫ, вꙑкоша, вꙑкоше, вꙑкохѫвꙑковѣ, вꙑкоховѣвꙑета, вꙑкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вꙑете, вꙑкосте*вꙑкнѣахъ*вꙑкнѣаше*вꙑкнѣаше*вꙑкнѣахомъ*вꙑкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*вꙑкнѣахѫ*вꙑкнѣаховѣ*вꙑкнѣашета*вꙑкнѣашете
вꙑкнѫт -вꙑкнѫ -вꙑкнеш св Науча се, изуча се отꙿц же да помолꙙтъ сꙙ тацѣхъ отрокъ отьц бꙑт. а матер добрꙑ матере повѣсть да навꙑкнѫтꙿ С 95.29  аг҄гелъ рее прьво вꙑкн т тъгда пьр сꙙ С 239.13 прѣжде вꙑкн. т тъгда ѹ С 361.2 Разбера, проумея.  ꙗко не лъжѫ. се вꙑкн.  стааго псанꙗ въꙁем ѹкаꙁанꙗ С 356.22 ꙁаконѹ вꙑкнѫвꙑ νομομαϑής Този който е вещ, сведущ в закона, познаващ закона пакꙑ ѹенкъ продатъ.  ꙁаконѹ вꙑкнѫвъш кѹпѹѭтъ С 425.3—4 Изч С Гр διδάσκομαι μανϑάνω Нвб Срв [при]викна, [на]викна, [с]викна