Исторически речник
вꙑгънат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вꙑгънатвꙑженѫ, вꙑженѹвꙑженешвꙑженетъ, вꙑженеть, вꙑженетвꙑженемъ, вꙑженемь, вꙑженемо, вꙑженемвꙑженете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вꙑженѫтъ, вꙑженѹтъ, вꙑженѫть, вꙑженѹть, вꙑженѫт, вꙑженѹтвꙑженевѣвꙑженетавꙑженетевꙑженвꙑжен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вꙑженѣмъ, вꙑженѣмь, вꙑженѣмвꙑженѣтевꙑженѣвѣвꙑженѣтавꙑгънахъ, вꙑгънахь, вꙑгънахвꙑгъна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вꙑгънавꙑгънахомъ, вꙑгънахомь, вꙑгънахом, вꙑгънахмꙑвꙑгънастевꙑгънашѧ, вꙑгънашѫ, вꙑгънаша, вꙑгънаше, вꙑгънахѫвꙑгънаховѣвꙑгънаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вꙑгънастевꙑгнахъ, вꙑженѣахъ, вꙑгнахь, вꙑженѣахь, вꙑгнах, вꙑженѣахвꙑгнаше, вꙑженѣашевꙑгнаше, вꙑженѣашевꙑгнахомъ, вꙑженѣахомъ, вꙑгнахомь, вꙑженѣахомь, вꙑгнахом, вꙑженѣахомвꙑгнашете, вꙑженѣашете, вꙑгнасте, вꙑженѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вꙑгнахѫ, вꙑженѣахѫ, вꙑгнахѹ, вꙑженѣахѹвꙑгнаховѣ, вꙑженѣаховѣвꙑгнашета, вꙑженѣашета, вꙑгнаста, вꙑженѣаставꙑгнашете, вꙑженѣашете, вꙑгнасте, вꙑженѣасте
вꙑгънат -вꙑженѫ -вꙑженеш св Изгоня, прогоня, пропъдя беꙁаконнц(ц) же вꙑгънан бѫдѫтъ.  сѣмѩ неьстівꙑхъ потрѣбітъ сѩ СП 36.28 рѫка твоѣ ѩꙁꙑкꙑ потрѣб.  насаділъ ѩ есі. ѹꙁълоб люді вꙑїглъна [погр. вм. вꙑгъна, Север., с. 56, бел. под линия] ѩ СП 43.3 віноградъ іꙁ ег҄ѹпьта прѣнесе. вꙑгъна ѩꙁꙑкꙑ  насаді і СП 79.9 ѡклеветаⷡⷶѭштаго таі скрънѣго своего. сего вꙑгънахъ СП 100.5 двжѫщеі сѩ да прѣселѩтъ сѩ снве его  въсхлѩпаѭтъ.  вꙑгънані бѫдѫтъ іꙁ домовъ своіхъ СП 108.10 Изч СП Гр ἐκδιώκω ἐκβάλλω Нвб Срв изгнание ср изгнаник м изгнан прич остар ОА ВА РБЕ