Исторически речник
вꙑгонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вꙑгонтвꙑгонѭ, вꙑгонѧ, вꙑгонювꙑгоншвꙑгонтъ, вꙑгонть, вꙑгонтвꙑгонмъ, вꙑгонмь, вꙑгонм, вꙑгонмовꙑгонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вꙑгонѧтъ, вꙑгонѧть, вꙑгонѧтвꙑгонвѣвꙑгонтавꙑгонтевꙑгонвꙑгон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вꙑгонмъ, вꙑгонмь, вꙑгонмвꙑгонтевꙑгонвѣвꙑгонтавꙑгонхъ, вꙑгонхь, вꙑгонхвꙑгон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вꙑгонвꙑгонхомъ, вꙑгонхомь, вꙑгонхом, вꙑгонхмꙑвꙑгонстевꙑгоншѧ, вꙑгоншѫ, вꙑгонша, вꙑгонше, вꙑгонхѫвꙑгонховѣвꙑгонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вꙑгонстевꙑгонꙗахъ, вꙑгонѣахъ, вꙑгонаахъ, вꙑгонѣхъ, вꙑгонꙗхъ, вꙑгонѧахъ, вꙑгонѧхъ, вꙑгонꙗахь, вꙑгонѣахь, вꙑгонаахь, вꙑгонѣхь, вꙑгонꙗхь, вꙑгонѧахь, вꙑгонѧхь, вꙑгонꙗах, вꙑгонѣах, вꙑгонаах, вꙑгонѣх, вꙑгонꙗх, вꙑгонѧах, вꙑгонѧхвꙑгонꙗаше, вꙑгонѣаше, вꙑгонааше, вꙑгонѣше, вꙑгонꙗше, вꙑгонѧаше, вꙑгонѧшевꙑгонꙗаше, вꙑгонѣаше, вꙑгонааше, вꙑгонѣше, вꙑгонꙗше, вꙑгонѧаше, вꙑгонѧшевꙑгонꙗахомъ, вꙑгонѣахомъ, вꙑгонаахомъ, вꙑгонѣхомъ, вꙑгонꙗхомъ, вꙑгонѧахомъ, вꙑгонѧхомъ, вꙑгонꙗахомь, вꙑгонѣахомь, вꙑгонаахомь, вꙑгонѣхомь, вꙑгонꙗхомь, вꙑгонѧахомь, вꙑгонѧхомь, вꙑгонꙗахом, вꙑгонѣахом, вꙑгонаахом, вꙑгонѣхом, вꙑгонꙗхом, вꙑгонѧахом, вꙑгонѧхомвꙑгонꙗашете, вꙑгонѣашете, вꙑгонаашете, вꙑгонѣшете, вꙑгонꙗшете, вꙑгонꙗасте, вꙑгонѣасте, вꙑгонаасте, вꙑгонѣсте, вꙑгонꙗсте, вꙑгонѧасте, вꙑгонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вꙑгонꙗахѫ, вꙑгонѣахѫ, вꙑгонаахѫ, вꙑгонѣхѫ, вꙑгонꙗхѫ, вꙑгонꙗахѹ, вꙑгонѣахѹ, вꙑгонаахѹ, вꙑгонѣхѹ, вꙑгонꙗхѹ, вꙑгонѧахѹ, вꙑгонѧхѹвꙑгонꙗаховѣ, вꙑгонѣаховѣ, вꙑгонааховѣ, вꙑгонѣховѣ, вꙑгонꙗховѣ, вꙑгонѧаховѣ, вꙑгонѧховѣвꙑгонꙗашета, вꙑгонѣашета, вꙑгонаашета, вꙑгонѣшета, вꙑгонꙗшета, вꙑгонꙗаста, вꙑгонѣаста, вꙑгонааста, вꙑгонѣста, вꙑгонꙗста, вꙑгонѧаста, вꙑгонѧставꙑгонꙗашете, вꙑгонѣашете, вꙑгонаашете, вꙑгонѣшете, вꙑгонꙗшете, вꙑгонꙗасте, вꙑгонѣасте, вꙑгонаасте, вꙑгонѣсте, вꙑгонꙗсте, вꙑгонѧасте, вꙑгонѧсте
вꙑгонт -вꙑгонѭ -вꙑгонш несв Изгонвам, прогонвам мноѕ вꙑгонѩштеї мѩ ї сътѫжаѭштеї м. ото съвѣдѣнеї твоїхъ не ѹклонхъ сѩ СП 118.157 Изч СП Гр ἐκδιώκω Нвб Срв изгоня ОА ВА АР РБЕ