Исторически речник
вꙑврѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
вꙑврѣщвꙑврьгѫ, вꙑвръгѫ, вꙑвьргѫ, вꙑврьгѹ, вꙑвръгѹ, вꙑвьргѹвꙑврьжеш, вꙑвръжеш, вꙑвьржешвꙑврьжетъ, вꙑвръжетъ, вꙑвьржетъ, вꙑврьжеть, вꙑвръжеть, вꙑвьржеть, вꙑврьжет, вꙑвръжет, вꙑвьржетвꙑврьжемъ, вꙑвръжемъ, вꙑвьржемъ, вꙑврьжемь, вꙑвръжемь, вꙑвьржемь, вꙑврьжем, вꙑвръжем, вꙑвьржем, вꙑврьжемо, вꙑвръжемо, вꙑвьржемовꙑврьжете, вꙑвръжете, вꙑвьржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
вꙑврьгѫтъ, вꙑвръгѫтъ, вꙑвьргѫтъ, вꙑврьгѹтъ, вꙑвръгѹтъ, вꙑвьргѹтъ, вꙑврьгѫть, вꙑвръгѫть, вꙑвьргѫть, вꙑврьгѹть, вꙑвръгѹть, вꙑвьргѹть, вꙑврьгѫт, вꙑвръгѫт, вꙑвьргѫт, вꙑврьгѹт, вꙑвръгѹт, вꙑвьргѹтвꙑврьжевѣ, вꙑвръжевѣ, вꙑвьржевѣвꙑврьжета, вꙑвръжета, вꙑвьржетавꙑврьжете, вꙑвръжете, вꙑвьржетевꙑврьꙃ, вꙑвръꙃ, вꙑврьꙁ, вꙑвръꙁвꙑврьꙃ, вꙑвръꙃ, вꙑврьꙁ, вꙑвръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
вꙑврьꙃѣмъ, вꙑвръꙃѣмъ, вꙑврьꙁѣмъ, вꙑвръꙁѣмъ, вꙑврьꙃѣмь, вꙑвръꙃѣмь, вꙑврьꙁѣмь, вꙑвръꙁѣмь, вꙑврьꙃѣм, вꙑвръꙃѣм, вꙑврьꙁѣм, вꙑвръꙁѣмвꙑврьꙃѣте, вꙑвръꙃѣте, вꙑврьꙁѣте, вꙑвръꙁѣтевꙑврьꙃѣвѣ, вꙑвръꙃѣвѣ, вꙑврьꙁѣвѣ, вꙑвръꙁѣвѣвꙑврьꙃѣта, вꙑвръꙃѣта, вꙑврьꙁѣта, вꙑвръꙁѣтавꙑврьгъ, вꙑвръгъ, вꙑврьгохъ, вꙑвръгохъ, вꙑвьргохъ, вꙑврьгь, вꙑвръгь, вꙑврьгохь, вꙑвръгохь, вꙑвьргохь, вꙑврьгох, вꙑвръгох, вꙑвьргохвꙑврьже, вꙑвръже, вꙑвьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
вꙑврьже, вꙑвръже, вꙑвьржевꙑврьгомъ, вꙑвръгомъ, вꙑврьгохомъ, вꙑвръгохомъ, вꙑвьргохомъ, вꙑврьгомь, вꙑвръгомь, вꙑврьгохомь, вꙑвръгохомь, вꙑвьргохомь, вꙑврьгохом, вꙑвръгохом, вꙑвьргохомвꙑврьжете, вꙑвръжете, вꙑврьгосте, вꙑвръгосте, вꙑвьргостевꙑврьгѫ, вꙑвръгѫ, вꙑврьгошѧ, вꙑвръгошѧ, вꙑвьргошѧ, вꙑврьгошѫ, вꙑвръгошѫ, вꙑвьргошѫ, вꙑврьгоша, вꙑвръгоша, вꙑвьргоша, вꙑврьгоше, вꙑвръгоше, вꙑвьргошевꙑврьговѣ, вꙑвръговѣ, вꙑврьгоховѣ, вꙑвръгоховѣ, вꙑвьргоховѣвꙑврьжета, вꙑвръжета, вꙑврьгоста, вꙑвръгоста, вꙑвьргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
вꙑврьжете, вꙑвръжете, вꙑврьгосте, вꙑвръгосте, вꙑвьргостевꙑвръжахъ, вꙑвръжахь, вꙑвръжахвꙑвръжашевꙑвръжашевꙑвръжахомъ, вꙑвръжахомь, вꙑвръжахомвꙑвръжашете, вꙑвръжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
вꙑвръжахѫ, вꙑвръжахѹвꙑвръжаховѣвꙑвръжашета, вꙑвръжаставꙑвръжашете, вꙑвръжасте
вꙑврѣщ -вꙑврьгѫ -вꙑврьжеш св Изхвърля тꙑ же въꙁненавідѣ накаꙁанье. ї вꙑвръже словеса моѣ вьспѩтъ СП 49.17 Изч СП Гр ἐκβάλλω Нвб Срв врьгам диал връгам, въргам диал ДА