Исторически речник
въловѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въловѣт сѧвъловѣѫ, въловѣѹвъловѣшвъловѣтъ, въловѣть, въловѣтвъловѣмъ, въловѣмь, въловѣм, въловѣмовъловѣте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въловѣѧтъ, въловѣѧть, въловѣѧтвъловѣвѣвъловѣтавъловѣтевъловѣвъловѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въловѣмъ, въловѣмь, въловѣмвъловѣтевъловѣвѣвъловѣтавъловѣхъ, въловѣхь, въловѣхвъловѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въловѣвъловѣхомъ, въловѣхомь, въловѣхом, въловѣхмꙑвъловѣстевъловѣшѧ, въловѣшѫ, въловѣша, въловѣше, въловѣхѫвъловѣховѣвъловѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въловѣстевъловѣаахъ, въловѣахъ, въловѣаахь, въловѣахь, въловѣаах, въловѣахвъловѣааше, въловѣашевъловѣааше, въловѣашевъловѣаахомъ, въловѣахомъ, въловѣаахомь, въловѣахомь, въловѣаахом, въловѣахомвъловѣаашете, въловѣашете, въловѣаасте, въловѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въловѣаахѫ, въловѣахѫ, въловѣаахѹ, въловѣахѹвъловѣааховѣ, въловѣаховѣвъловѣаашета, въловѣашета, въловѣааста, въловѣаставъловѣаашете, въловѣашете, въловѣаасте, въловѣасте
въловѣт сѧ -въловѣѫ сѧ -въловѣш сѧ св За Бог–син — приема човешки образ, въплътя се сего дѣлꙗ владꙑка нашъ въловѣ сꙙ. ходата къ богѹ  ловѣкомъ С 359.12 тако же  се сьдѣа въловѣьшѹ сꙙ бжю сꙑнѹ. вьлѣꙁе ѹбо къ свомъ ѹенкомъ С 502.8 Изч С Калка от гр ἐναϑρωπέω Нвб въчеловеча се остар ОА ЕтМл вчеловеча се ОА ВА Дюв АР РБЕ вчловеча се остар НГер Срв вчовеча се ОА ВА РБЕ