Исторически речник
въст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въствъьтѫ, въътѫ, вътѫ, въьтѹ, въътѹ, вътѹвъьтеш, въътеш, вътешвъьтетъ, въътетъ, вътетъ, въьтеть, въътеть, вътеть, въьтет, въътет, вътетвъьтемъ, въътемъ, вътемъ, въьтемь, въътемь, вътемь, въьтем, въътем, вътем, въьтемо, въътемо, вътемовъьтете, въътете, вътете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въьтѫтъ, въътѫтъ, вътѫтъ, въьтѹтъ, въътѹтъ, вътѹтъ, въьтѫть, въътѫть, вътѫть, въьтѹть, въътѹть, вътѹть, въьтѫт, въътѫт, вътѫт, въьтѹт, въътѹт, вътѹтвъьтевѣ, въътевѣ, вътевѣвъьтета, въътета, вътетавъьтете, въътете, вътетевъьт, въът, вътвъьт, въът, вът
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въьтѣмъ, въътѣмъ, вътѣмъ, въьтѣмь, въътѣмь, вътѣмь, въьтѣм, въътѣм, вътѣмвъьтѣте, въътѣте, вътѣтевъьтѣвѣ, въътѣвѣ, вътѣвѣвъьтѣта, въътѣта, вътѣтавъсъ, въьтохъ, въътохъ, вътохъ, въсь, въьтохь, въътохь, вътохь, въьтох, въътох, вътохвъьте, въъте, въте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въьте, въъте, вътевъсомъ, въьтохомъ, въътохомъ, вътохомъ, въсомь, въьтохомь, въътохомь, вътохомь, въьтохом, въътохом, вътохом, въьтохмꙑ, въътохмꙑ, вътохмꙑвъсте, въьтосте, въътосте, вътостевъсѧ, въшѧ, въьтошѧ, въътошѧ, вътошѧ, въша, въше, въьтошѫ, въътошѫ, вътошѫ, въьтоша, въътоша, вътоша, въьтоше, въътоше, вътоше, въьтохѫ, въътохѫ, вътохѫвъсовѣ, въьтоховѣ, въътоховѣ, вътоховѣвъста, въьтоста, въътоста, вътоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсте, въьтосте, въътосте, вътостевъьтѣахъ, въьтѣхъ, въътѣахъ, въътѣхъ, въьтѣахь, въьтѣхь, въътѣахь, въътѣхь, въьтѣах, въьтѣх, въътѣах, въътѣх, вътѧхъ, вътѧхь, вътѧхвъьтѣаше, въьтѣше, въътѣаше, въътѣше, вътѧшевъьтѣаше, въьтѣше, въътѣаше, въътѣше, вътѧшевъьтѣахомъ, въьтѣхомъ, въътѣахомъ, въътѣхомъ, въьтѣахомь, въьтѣхомь, въътѣахомь, въътѣхомь, въьтѣахом, въьтѣхом, въътѣахом, въътѣхом, вътѧхомъ, вътѧхомь, вътѧхомвъьтѣашете, въьтѣшете, въътѣашете, въътѣшете, въьтѣасте, въьтѣсте, въътѣасте, въътѣсте, вътѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въьтѣахѫ, въьтѣхѫ, въътѣахѫ, въътѣхѫ, въьтѣахѹ, въьтѣхѹ, въътѣахѹ, въътѣхѹ, вътѧхѹвъьтѣаховѣ, въьтѣховѣ, въътѣаховѣ, въътѣховѣ, вътѧховѣвъьтѣашета, въьтѣшета, въътѣашета, въътѣшета, въьтѣаста, въьтѣста, въътѣаста, въътѣста, вътѧстевъьтѣашете, въьтѣшете, въътѣашете, въътѣшете, въьтѣасте, въьтѣсте, въътѣасте, въътѣсте, вътѧсте
въст -въьтѫ -въьтеш св Причисля, зачисля, включа днъ же капклар бѣаше бьдꙙ.  послѹшаѧ молꙙшть сꙙ хъ.  помꙑшлѣѧ. како же прбѣгъ къ бан. не вььте сꙙ съ етꙑрьм десꙙтꙑ С 78.6  вьшедъ посрѣдѣ хъ рее. г бе вѣрѹѭ вь тꙙ. вь н҄ьже  с вѣровашꙙ.  въьт мꙙ вь н҄ꙙ.  съподоб мꙙ скѹшен мѫкъ прѧт С 78.21 велствомъ тѣла.  юностѭ раштенꙗ.  слоѭ тъенъ вьсѣхъ свохъ. ѹн҄ьше вьс въ омъство въьтен бꙑшꙙ С 84.29—30 вьсѣхъ бо вѣкъ вдмꙑхꙿ.  невдмꙑхъ промꙑсльнкъ богъ. же армъ прѣдъ ловѣкꙑ похѹл҄енꙑ.  сь тварьм вььтенꙑ С 190.3—4 гда хотѣаше вььтенꙑ сь мрьтвьц. прѣсѣшт гробьнꙑѧ пеат С 472.26 гда вььтенꙑ съ мрьтвьц хотѣаше ѹмрьтвт кѹстодѭ С 472.29 въст сѧ Изч С Гр συγκαταριϑμέω καταριϑωμέω τάσσω κατατάσσω вьст Нвб Срв чета ’броя’ вчета ’зачета’ ОА ВА РБЕ