Исторически речник
въцѣсарт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въцѣсарт сѧвъцѣсарѭ, въцѣсарѧ, въцѣсарювъцѣсаршвъцѣсартъ, въцѣсарть, въцѣсартвъцѣсармъ, въцѣсармь, въцѣсарм, въцѣсармовъцѣсарте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въцѣсарѧтъ, въцѣсарѧть, въцѣсарѧтвъцѣсарвѣвъцѣсартавъцѣсартевъцѣсарвъцѣсар
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въцѣсармъ, въцѣсармь, въцѣсармвъцѣсартевъцѣсарвѣвъцѣсартавъцѣсархъ, въцѣсархь, въцѣсархвъцѣсар
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въцѣсарвъцѣсархомъ, въцѣсархомь, въцѣсархом, въцѣсархмꙑвъцѣсарстевъцѣсаршѧ, въцѣсаршѫ, въцѣсарша, въцѣсарше, въцѣсархѫвъцѣсарховѣвъцѣсарста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въцѣсарстевъцѣсарꙗахъ, въцѣсарѣахъ, въцѣсараахъ, въцѣсарѣхъ, въцѣсарꙗхъ, въцѣсарѧахъ, въцѣсарѧхъ, въцѣсарꙗахь, въцѣсарѣахь, въцѣсараахь, въцѣсарѣхь, въцѣсарꙗхь, въцѣсарѧахь, въцѣсарѧхь, въцѣсарꙗах, въцѣсарѣах, въцѣсараах, въцѣсарѣх, въцѣсарꙗх, въцѣсарѧах, въцѣсарѧхвъцѣсарꙗаше, въцѣсарѣаше, въцѣсарааше, въцѣсарѣше, въцѣсарꙗше, въцѣсарѧаше, въцѣсарѧшевъцѣсарꙗаше, въцѣсарѣаше, въцѣсарааше, въцѣсарѣше, въцѣсарꙗше, въцѣсарѧаше, въцѣсарѧшевъцѣсарꙗахомъ, въцѣсарѣахомъ, въцѣсараахомъ, въцѣсарѣхомъ, въцѣсарꙗхомъ, въцѣсарѧахомъ, въцѣсарѧхомъ, въцѣсарꙗахомь, въцѣсарѣахомь, въцѣсараахомь, въцѣсарѣхомь, въцѣсарꙗхомь, въцѣсарѧахомь, въцѣсарѧхомь, въцѣсарꙗахом, въцѣсарѣахом, въцѣсараахом, въцѣсарѣхом, въцѣсарꙗхом, въцѣсарѧахом, въцѣсарѧхомвъцѣсарꙗашете, въцѣсарѣашете, въцѣсараашете, въцѣсарѣшете, въцѣсарꙗшете, въцѣсарꙗасте, въцѣсарѣасте, въцѣсараасте, въцѣсарѣсте, въцѣсарꙗсте, въцѣсарѧасте, въцѣсарѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въцѣсарꙗахѫ, въцѣсарѣахѫ, въцѣсараахѫ, въцѣсарѣхѫ, въцѣсарꙗхѫ, въцѣсарꙗахѹ, въцѣсарѣахѹ, въцѣсараахѹ, въцѣсарѣхѹ, въцѣсарꙗхѹ, въцѣсарѧахѹ, въцѣсарѧхѹвъцѣсарꙗаховѣ, въцѣсарѣаховѣ, въцѣсарааховѣ, въцѣсарѣховѣ, въцѣсарꙗховѣ, въцѣсарѧаховѣ, въцѣсарѧховѣвъцѣсарꙗашета, въцѣсарѣашета, въцѣсараашета, въцѣсарѣшета, въцѣсарꙗшета, въцѣсарꙗаста, въцѣсарѣаста, въцѣсарааста, въцѣсарѣста, въцѣсарꙗста, въцѣсарѧаста, въцѣсарѧставъцѣсарꙗашете, въцѣсарѣашете, въцѣсараашете, въцѣсарѣшете, въцѣсарꙗшете, въцѣсарꙗасте, въцѣсарѣасте, въцѣсараасте, въцѣсарѣсте, въцѣсарꙗсте, въцѣсарѧасте, въцѣсарѧсте
въцѣсарт сѧ -въцѣсарѭ сѧ -въцѣсарш сѧ св Възцаря се, стана цар ꙇ въцѣсартъ сѧ въ домѹ ѣковл въ вѣкꙑ. ꙇ цсрствю его не бѫдетъ коньца М Лк 1.33 З А СК аще с нмъ ѹмрѣхомъ. с нмъ ожвемъ. аще тръпмъ с нмъ. въцрм сѧ. аще отъвръжем сѧ. ѡнъ отъвръжетъ сѧ насъ Е 1б 6—7 гь вьцрі сѩ въ лѣпотѫ сѩ облѣе СП 92.1 Срв.Е 25а 11 СЕ97b 14 гь вьцѣсрі сѩ да гнѣваѭтъ сѩ люде. сѣдѩі на хіровімѣ да подвіжітъ сѩ ꙁемлѣ СП 98.1 Срв.Е 32а 12 М З А СК Е СП СЕ Гр βασιλεύω вьцѣсаріт сѧ Нвб въцаря се остар Дюв НГер възцаря се ОА ВА АК БТР АР РБЕ воцаря се диал ДА