Исторически речник
въшюмѣт  
въшюмѣт вж въшѹмѣт