Исторически речник
въшьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въшьств, въшеств, въшъств, въшств, въшьствь, въшествь, въшъствь, въшствьвъшьствꙗ, въшествꙗ, въшъствꙗ, въшствꙗ, въшьства, въшества, въшъства, въшства, въшьствьꙗ, въшествьꙗ, въшъствьꙗ, въшствьꙗвъшьствю, въшествю, въшъствю, въшствю, въшьствѹ, въшествѹ, въшъствѹ, въшствѹ, въшьствью, въшествью, въшъствью, въшствьювъшьствмь, въшъствмь, въшствмь, въшьствьмь, въшъствьмь, въшствьмь, въшьствмъ, въшъствмъ, въшствмъ, въшьствьмъ, въшъствьмъ, въшствьмъ, въшьствмь, въшъствмь, въшствмь, въшьствмъ, въшъствмъ, въшствмъвъшьств, въшъств, въшств, въшьствь, въшъствь, въшствь, въшьств, въшъств, въшстввъшьствꙗ, въшествꙗ, въшъствꙗ, въшствꙗ, въшьства, въшества, въшъства, въшства, въшьствьꙗ, въшествьꙗ, въшъствьꙗ, въшствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въшьств, въшъств, въшств, въшьствь, въшъствь, въшствь, въшьстве, въшъстве, въшстве, въшстввъшьствмъ, въшъствмъ, въшствмъ, въшьствьмъ, въшъствьмъ, въшствьмъ, въшьствмь, въшъствмь, въшствмь, въшьствьмь, въшъствьмь, въшствьмь, въшьствмъ, въшъствмъ, въшствмъ, въшьствмь, въшъствмь, въшствмьвъшьств, въшъств, въшств, въшьствь, въшъствь, въшствь, въшьств, въшъств, въшстввъшьствхъ, въшъствхъ, въшствхъ, въшьствьхъ, въшъствьхъ, въшствьхъ, въшьствхь, въшъствхь, въшствхь, въшьствьхь, въшъствьхь, въшствьхь, въшьствхъ, въшъствхъ, въшствхъ, въшьствхь, въшъствхь, въшствхьвъшьств, въшъств, въшств, въшьствь, въшъствь, въшствь, въшьств, въшъств, въшстввъшьствю, въшествю, въшъствю, въшствю, въшьствѹ, въшествѹ, въшъствѹ, въшствѹ, въшьствью, въшествью, въшъствью, въшствью
NnDu
въшьствма, въшъствма, въшствма, въшьствма, въшъствма, въшствма, въшьствма, въшъствма, въшствма
въшьствь -ꙗ ср 1. Влизане, проникване в нещо свꙙтъ с боже ...  лѹꙙ пламенънънꙑ. ѧже въшествꙗ твохъ вонъ не сътрьпѣвъшꙙ. страшнааго  трепетънааго повелѣнꙗ твого. ѹвꙙнѫшꙙ о мьнѣ С 164.16 Образно. юньць прведенъ на даръ бв.  тѹ кръммꙿ въшьствмъ лѫкааго бѣса вьꙁдвьꙗ С 565.15 2. Въздигане, възкачване на Бог–син на небето; възшествие, възнесение сълож ранѫ сѭ съ тѣлес его. ꙇ сплън  съдравѣ. ꙇ одежд  веселемь. въплъщенѣ твоего рад. ꙇ вьскръсенѣ. ꙇ въшествѣ твоего рад нбсънааго. ꙇ сѣденѣ о деснѫѭ оца СЕ 30b 7 Изч СЕ С въшеств Нвб възшествие ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ