Исторически речник
въторьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
въторьнкъ, въторьнкь, въторънкъ, въторънкь, въторнкъ, въторнкьвъторьнка, въторънка, въторнкавъторьнкѹ, въторънкѹ, въторнкѹвъторьнкъ, въторьнкь, въторънкъ, въторънкь, въторнкъ, въторнкьвъторьнка, въторънка, въторнкавъторьнкомь, въторьнкомъ, въторънкомь, въторънкомъ, въторнкомь, въторнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
въторьнцѣ, въторънцѣ, въторнцѣвъторьне, въторъне, въторневъторьнц, въторънц, въторнцвъторьнкъ, въторьнкь, въторънкъ, въторънкь, въторнкъ, въторнкьвъторьнкомъ, въторьнкомь, въторънкомъ, въторънкомь, въторнкомъ, въторнкомьвъторьнкꙑ, въторънкꙑ, въторнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
въторьнкꙑ, въторънкꙑ, въторнкꙑвъторьнцѣхъ, въторьнцѣхь, въторънцѣхъ, въторънцѣхь, въторнцѣхъ, въторнцѣхьвъторьнка, въторънка, въторнкавъторьнкѹ, въторънкѹ, въторнкѹвъторьнкома, въторънкома, въторнкома
въторьнкъ м Вторият ден от седмицата, вторник в въⷦ҇ д҃ нⷣ҇е по пⷭ҇а А 21b 18 ; щ в вътоⷦ҇ е҃ неⷣ҇ по пастѣ А 127b 19 вⷮ҇ъ велікꙑѧ неⷣ҇ СК 88b 11 ⷳ҇. въ вторнⷦ҇. ꙅ҃. неⷣ҇. ѡⷮ полѹ У IIа 17 Потѡ(м) прїиде п'тица ꙗстрѣбь да сѣдить да га блюдеть не(д)л(д)ю /!/ и поне(д)л'никъ • и в'тор'никь • и срѣдꙋ и чет'врьтокь Лъв М. 79v велкꙑ [свѧтꙑ] въторьнкъ Велики вторник, вторникът на Страстната седмица їѡанна археппа ꙁлатоѹстааго слово въ велкꙑ въторнкъ С 384.10—11  о талантѣхъ глаголано стъ въ свѧтꙑ вьторнкъ С 368.24 А СК У С Лъв М. Гр ἡ τρίτη въторнкъ вьторнкъ вторнкъ Нвб вторник ОА ВА Бот НТ НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ