Исторически речник
въсꙑпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсꙑпатвъсꙑплѭ, въсꙑплѧ, въсꙑплювъсꙑплешвъсꙑплетъ, въсꙑплеть, въсꙑплетвъсꙑплемъ, въсꙑплемь, въсꙑплем, въсꙑплемовъсꙑплете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсꙑплѭтъ, въсꙑплѧтъ, въсꙑплютъ, въсꙑплѭть, въсꙑплѧть, въсꙑплють, въсꙑплѭт, въсꙑплѧт, въсꙑплютвъсꙑплевѣвъсꙑплетавъсꙑплетевъсꙑплвъсꙑпл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсꙑплмъ, въсꙑплѣмъ, въсꙑплꙗмъ, въсꙑплмь, въсꙑплѣмь, въсꙑплꙗмь, въсꙑплм, въсꙑплѣм, въсꙑплꙗмвъсꙑплте, въсꙑплѣте, въсꙑплꙗтевъсꙑплвѣ, въсꙑплѣвѣ, въсꙑплꙗвѣвъсꙑплта, въсꙑплѣта, въсꙑплꙗтавъсꙑпахъ, въсꙑпахь, въсꙑпахвъсꙑпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсꙑпавъсꙑпахомъ, въсꙑпахомь, въсꙑпахом, въсꙑпахмꙑвъсꙑпастевъсꙑпашѧ, въсꙑпашѫ, въсꙑпаша, въсꙑпаше, въсꙑпахѫвъсꙑпаховѣвъсꙑпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсꙑпастевъсꙑпаахъ, въсꙑпахъ, въсꙑпаахь, въсꙑпахь, въсꙑпаах, въсꙑпахвъсꙑпааше, въсꙑпашевъсꙑпааше, въсꙑпашевъсꙑпаахомъ, въсꙑпахомъ, въсꙑпаахомь, въсꙑпахомь, въсꙑпаахом, въсꙑпахомвъсꙑпаашете, въсꙑпашете, въсꙑпаасте, въсꙑпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсꙑпаахѫ, въсꙑпахѫ, въсꙑпаахѹ, въсꙑпахѹвъсꙑпааховѣ, въсꙑпаховѣвъсꙑпаашета, въсꙑпашета, въсꙑпааста, въсꙑпаставъсꙑпаашете, въсꙑпашете, въсꙑпаасте, въсꙑпасте
въсꙑпат -въсꙑплѭ -въсꙑпл҄еш св Изсипя, сипя нещо някъде нъ прдѣте да ѧ въвръжемъ вь рѣкѫ.  събъравъше кост стꙑхъ  пепелъ съметъше въсꙑпашꙙ вь рѣкѫ С 80.30  останьц огн҄ьні. вь рѣкѫ вьсꙑпан бꙑшꙙ С 94.14 прстѫпвъ же еппъ къ едꙿно пешт горѫшт. помолвъ сꙙ ... вьлѣꙁе вь пешть горѫштѫѭ ... въсꙑпавъ въ лоно сво отъ ѫгл. ꙁлѣꙁе слоѭ стааго дха. беꙁ врѣда  цѣлъ С 541.2 Изч С Гр ῥίπτω ἀπορρίπτω вьсꙑпат Нвб всипя остар ОА ВА НГер