Исторически речник
въсꙑн҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въсꙑн҄ен, въсꙑн҄еньвъсꙑн҄енꙗ, въсꙑн҄ена, въсꙑн҄еньꙗвъсꙑн҄еню, въсꙑн҄енѹ, въсꙑн҄еньювъсꙑн҄енмь, въсꙑн҄еньмь, въсꙑн҄енмъ, въсꙑн҄еньмъ, въсꙑн҄енмь, въсꙑн҄енмъвъсꙑн҄ен, въсꙑн҄ень, въсꙑн҄енвъсꙑн҄енꙗ, въсꙑн҄ена, въсꙑн҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въсꙑн҄ен, въсꙑн҄ень, въсꙑн҄еневъсꙑн҄енмъ, въсꙑн҄еньмъ, въсꙑн҄енмь, въсꙑн҄еньмь, въсꙑн҄енмъ, въсꙑн҄енмь, въсꙑн҄еномъ, въсꙑн҄енамъвъсꙑн҄ен, въсꙑн҄ень, въсꙑн҄ен, въсꙑн҄енмвъсꙑн҄енхъ, въсꙑн҄еньхъ, въсꙑн҄енхь, въсꙑн҄еньхь, въсꙑн҄енхъ, въсꙑн҄енхьвъсꙑн҄ен, въсꙑн҄еньвъсꙑн҄еню, въсꙑн҄енѹ, въсꙑн҄енью
NnDu
въсꙑн҄енма, въсꙑн҄еньма, въсꙑн҄енма, въсꙑн҄енма
въсꙑн҄ень -ꙗ ср Осиновяване  братꙗ вьс не отъ дного  дноѧ рожден. нъ отъ въсꙑн҄енꙗ дѹховьнааго. въ съвькѹпл҄ен же любьвьѭ сам сꙙ съетавъше С 84.20 Изч С Гр υἱοϑεσία въсꙑн҄ен Нвб Срв [о]синовение остар ВА