Исторически речник
въсхꙑщень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въсхꙑщен, въсхꙑщеньвъсхꙑщенꙗ, въсхꙑщена, въсхꙑщеньꙗвъсхꙑщеню, въсхꙑщенѹ, въсхꙑщеньювъсхꙑщенмь, въсхꙑщеньмь, въсхꙑщенмъ, въсхꙑщеньмъ, въсхꙑщенмь, въсхꙑщенмъвъсхꙑщен, въсхꙑщень, въсхꙑщенвъсхꙑщенꙗ, въсхꙑщена, въсхꙑщеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въсхꙑщен, въсхꙑщень, въсхꙑщеневъсхꙑщенмъ, въсхꙑщеньмъ, въсхꙑщенмь, въсхꙑщеньмь, въсхꙑщенмъ, въсхꙑщенмь, въсхꙑщеномъ, въсхꙑщенамъвъсхꙑщен, въсхꙑщень, въсхꙑщен, въсхꙑщенмвъсхꙑщенхъ, въсхꙑщеньхъ, въсхꙑщенхь, въсхꙑщеньхь, въсхꙑщенхъ, въсхꙑщенхьвъсхꙑщен, въсхꙑщеньвъсхꙑщеню, въсхꙑщенѹ, въсхꙑщенью
NnDu
въсхꙑщенма, въсхꙑщеньма, въсхꙑщенма, въсхꙑщенма
въсхꙑщень -ꙗ ср Заграбване, похищаване, ограбване ті отъ сѹетꙑ въкѹпѣ не ѹпьваіте на неправъдѫ.  на въсхꙑщенъе не желаіте. богатъство аще ммотѣкаетъ не прілагаіте срдца СП 61.11 съгрѣшхъ волеѭ л не волеѭ. съпѧ. л бьдѧ ... прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ ... въ въсхꙑщенѣ тѹждего мѣнѣ СЕ 68b 5 Изч СП СЕ Гр ἅρπαγμα въсхꙑщен въсхꙑщенъе Нвб възхищение ОА ВА Бот ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ возхищение остар Бот