Исторически речник
въсхꙑщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсхꙑщатвъсхꙑщаѭ, въсхꙑщаѫ, въсхꙑщаѧ, въсхꙑщаювъсхꙑщаш, въсхꙑщаеш, въсхꙑщаашвъсхꙑщатъ, въсхꙑщаетъ, въсхꙑщаатъ, въсхꙑщать, въсхꙑщаеть, въсхꙑщаать, въсхꙑщат, въсхꙑщает, въсхꙑщаатвъсхꙑщамъ, въсхꙑщаемъ, въсхꙑщаамъ, въсхꙑщамь, въсхꙑщаемь, въсхꙑщаамь, въсхꙑщам, въсхꙑщаем, въсхꙑщаам, въсхꙑщамо, въсхꙑщаемо, въсхꙑщаамовъсхꙑщате, въсхꙑщаете, въсхꙑщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсхꙑщаѭтъ, въсхꙑщаѫтъ, въсхꙑщаѧтъ, въсхꙑщаютъ, въсхꙑщаѭть, въсхꙑщаѫть, въсхꙑщаѧть, въсхꙑщають, въсхꙑщаѭт, въсхꙑщаѫт, въсхꙑщаѧт, въсхꙑщаютвъсхꙑщавѣ, въсхꙑщаевѣ, въсхꙑщаавѣвъсхꙑщата, въсхꙑщаета, въсхꙑщаатавъсхꙑщате, въсхꙑщаете, въсхꙑщаатевъсхꙑщавъсхꙑща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсхꙑщамъ, въсхꙑщамь, въсхꙑщамвъсхꙑщатевъсхꙑщавѣвъсхꙑщатавъсхꙑщахъ, въсхꙑщахь, въсхꙑщахвъсхꙑща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсхꙑщавъсхꙑщахомъ, въсхꙑщахомь, въсхꙑщахом, въсхꙑщахмꙑвъсхꙑщастевъсхꙑщашѧ, въсхꙑщашѫ, въсхꙑщаша, въсхꙑщаше, въсхꙑщахѫвъсхꙑщаховѣвъсхꙑщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсхꙑщастевъсхꙑщаахъ, въсхꙑщахъ, въсхꙑщаахь, въсхꙑщахь, въсхꙑщаах, въсхꙑщахвъсхꙑщааше, въсхꙑщашевъсхꙑщааше, въсхꙑщашевъсхꙑщаахомъ, въсхꙑщахомъ, въсхꙑщаахомь, въсхꙑщахомь, въсхꙑщаахом, въсхꙑщахомвъсхꙑщаашете, въсхꙑщашете, въсхꙑщаасте, въсхꙑщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсхꙑщаахѫ, въсхꙑщахѫ, въсхꙑщаахѹ, въсхꙑщахѹвъсхꙑщааховѣ, въсхꙑщаховѣвъсхꙑщаашета, въсхꙑщашета, въсхꙑщааста, въсхꙑщаставъсхꙑщаашете, въсхꙑщашете, въсхꙑщаасте, въсхꙑщасте
въсхꙑщат -въсхꙑщаѭ -въхꙑщаш несв 1. Вдигам, отнасям нагоре да на вьскрѣшень свѣтъл сърѧщемъ . въсхꙑщаем. на облацѣхъ по аерѹ СЕ 71а 10—11 2. Грабвам, похищавам, задигам, заграбвам ѡтврѣсѩ на мѩ ѹста своѣ ѣко левъ въсхꙑштаѩ і ркаѩ СП 21.14 ѹкрѣпішѩ сѩ враѕі моі їꙁ(ꙁ)гонѩштеі мѩ бес правъдꙑ. їжехъ не въсхꙑштаахъ тогда въꙁдахъ СП 68.5 тако бо рее  гь нашъ схъ. нѫждьно естъ црство бже. ꙇ нѫждьнц въсхꙑщаѭтъ е СЕ 69b 15—16 Образно. всѣкъ ꙇже слꙑштъ словеса црѣ. ꙇ не раꙁѹмѣваетъ. прходтъ непрѣꙁнь. ꙇ въсхꙑштаетъ сѣаное въ сръдьц его. се естъ сѣаное пр пѫт З Мт 13.19 За дух — обхващам, обземам някого. прѣштааше бо дѹхов настѹѹмѹ ꙇꙁт отъ лка. отъ мъногъ бо лѣтъ въсхꙑштааше  М Лк 8.29 З Изч М З СП СЕ Гр ἁρπάζω συναρπάζω Нвб възхищавам ОА ВА АК Бот ЕтМл БТР АР РБЕ