Исторически речник
въсхꙑтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсхꙑттвъсхꙑщѫ, въсхꙑщѹвъсхꙑтшвъсхꙑттъ, въсхꙑтть, въсхꙑттвъсхꙑтмъ, въсхꙑтмь, въсхꙑтм, въсхꙑтмовъсхꙑтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсхꙑтѧтъ, въсхꙑтѧть, въсхꙑтѧтвъсхꙑтвѣвъсхꙑттавъсхꙑттевъсхꙑтвъсхꙑт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсхꙑтмъ, въсхꙑтмь, въсхꙑтмвъсхꙑттевъсхꙑтвѣвъсхꙑттавъсхꙑтхъ, въсхꙑтхь, въсхꙑтхвъсхꙑт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсхꙑтвъсхꙑтхомъ, въсхꙑтхомь, въсхꙑтхом, въсхꙑтхмꙑвъсхꙑтстевъсхꙑтшѧ, въсхꙑтшѫ, въсхꙑтша, въсхꙑтше, въсхꙑтхѫвъсхꙑтховѣвъсхꙑтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсхꙑтстевъсхꙑщаахъ, въсхꙑщахъ, въсхꙑщаахь, въсхꙑщахь, въсхꙑщаах, въсхꙑщахвъсхꙑщааше, въсхꙑщашевъсхꙑщааше, въсхꙑщашевъсхꙑщаахомъ, въсхꙑщахомъ, въсхꙑщаахомь, въсхꙑщахомь, въсхꙑщаахом, въсхꙑщахомвъсхꙑщаашете, въсхꙑщашете, въсхꙑщаасте, въсхꙑщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсхꙑщаахѫ, въсхꙑщахѫ, въсхꙑщаахѹ, въсхꙑщахѹвъсхꙑщааховѣ, въсхꙑщаховѣвъсхꙑщаашета, въсхꙑщашета, въсхꙑщааста, въсхꙑщаставъсхꙑщаашете, въсхꙑщашете, въсхꙑщаасте, въсхꙑщасте
въсхꙑтт -въсхꙑщѫ -въсхꙑтш св Грабна, отвлека, похитя, задигна, заграбя ꙇс же раꙁѹмѣвъ ѣко хотѧтъ прт да въсхꙑтѧтъ і  сътворѧтъ цсрѣ. отде пакꙑ въ горѫ тъ еднъ М Йо 6.15 З А ꙇ аꙁъ жвотъ вѣънꙑ даѭ мъ. ꙇ не погꙑбнѫтъ въ вѣкъ. ꙇ не въсхꙑттъ хъ нктоже отъ рѫкꙑ моеѩ М Йо 10.20 З А влъкъ пршедъ обрѣте повръженъ дѣтшть. нкомѹже сѫштѹ ѹ н҄его.  въсхꙑтвъ  отде С 43.20 да въсхꙑтвъше донесѫтъ мошт свꙙтааго отьца нашего саак҄ꙗ С 209.3 Задържа, отведа, арестувам. въ темнцѫ демъ по вол҄. а не акꙑ нѣхъ вол҄еѭ.  насъ въсхꙑтвъше ведете С 130.17—18 Образно.л аетъ въ таінъїхъ ѣко левъ въ оградѣ своеі. лаетъ въсхꙑтіті нштаего. въсхътⷮіꙶ нштаего да і прѣвлѣетъ СП 9.30 не можеш бо нкогоже отътръгнѫт. раꙁвѣ лъжеѭ. насъ же не маш въсхꙑтт. аште  цѣсарьство намъ обѣштаваш С 2.13 ; да побѣдтꙿ  осѫдтъ сьмѣренмъ свомъ вьꙁнесень. же бѣ кнѧꙁъ вѣка сего вражьскꙑ въсхꙑтлъ себѣ С 545.21 М З А СП С Гр ἁρπάζω συναρπάζω [вар. συναρμόζω] въсхꙑтіт Нвб възхитя книж ОА ВА Бот ЕтМл БТР АР РБЕ