Исторически речник
въсхꙑтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсхꙑтатвъсхꙑтаѭ, въсхꙑтаѫ, въсхꙑтаѧ, въсхꙑтаювъсхꙑташ, въсхꙑтаеш, въсхꙑтаашвъсхꙑтатъ, въсхꙑтаетъ, въсхꙑтаатъ, въсхꙑтать, въсхꙑтаеть, въсхꙑтаать, въсхꙑтат, въсхꙑтает, въсхꙑтаатвъсхꙑтамъ, въсхꙑтаемъ, въсхꙑтаамъ, въсхꙑтамь, въсхꙑтаемь, въсхꙑтаамь, въсхꙑтам, въсхꙑтаем, въсхꙑтаам, въсхꙑтамо, въсхꙑтаемо, въсхꙑтаамовъсхꙑтате, въсхꙑтаете, въсхꙑтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсхꙑтаѭтъ, въсхꙑтаѫтъ, въсхꙑтаѧтъ, въсхꙑтаютъ, въсхꙑтаѭть, въсхꙑтаѫть, въсхꙑтаѧть, въсхꙑтають, въсхꙑтаѭт, въсхꙑтаѫт, въсхꙑтаѧт, въсхꙑтаютвъсхꙑтавѣ, въсхꙑтаевѣ, въсхꙑтаавѣвъсхꙑтата, въсхꙑтаета, въсхꙑтаатавъсхꙑтате, въсхꙑтаете, въсхꙑтаатевъсхꙑтавъсхꙑта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсхꙑтамъ, въсхꙑтамь, въсхꙑтамвъсхꙑтатевъсхꙑтавѣвъсхꙑтатавъсхꙑтахъ, въсхꙑтахь, въсхꙑтахвъсхꙑта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсхꙑтавъсхꙑтахомъ, въсхꙑтахомь, въсхꙑтахом, въсхꙑтахмꙑвъсхꙑтастевъсхꙑташѧ, въсхꙑташѫ, въсхꙑташа, въсхꙑташе, въсхꙑтахѫвъсхꙑтаховѣвъсхꙑтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсхꙑтастевъсхꙑтаахъ, въсхꙑтахъ, въсхꙑтаахь, въсхꙑтахь, въсхꙑтаах, въсхꙑтахвъсхꙑтааше, въсхꙑташевъсхꙑтааше, въсхꙑташевъсхꙑтаахомъ, въсхꙑтахомъ, въсхꙑтаахомь, въсхꙑтахомь, въсхꙑтаахом, въсхꙑтахомвъсхꙑтаашете, въсхꙑташете, въсхꙑтаасте, въсхꙑтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсхꙑтаахѫ, въсхꙑтахѫ, въсхꙑтаахѹ, въсхꙑтахѹвъсхꙑтааховѣ, въсхꙑтаховѣвъсхꙑтаашета, въсхꙑташета, въсхꙑтааста, въсхꙑтаставъсхꙑтаашете, въсхꙑташете, въсхꙑтаасте, въсхꙑтасте
въсхꙑтат -въсхꙑтаѭ -въсхꙑташ несв Похищавам, разграбвам ѡтъ дьн же оана кръсттелѣ до селѣ. цсрстве (небеское) нѫдтъ сѧ. ꙇ нѫждънц в(ъсхꙑ)таѭтъ е М Мт 11.12 З А СК Образно. вьсѣкъ же слꙑштъ словеса цсарествѣ. ꙇ не раꙁѹмѣваатъ. прходтъ же непрѣꙁнь  въсхꙑтаатъ сѣное въ срдц его. се естъ сѣное пр пѫт М Мт 13.19 Изч М З А СК Гр ἁρπάζω Нвб възхитявам остар ОА ВА ЕтМл РБЕ