Исторически речник
въсхлащень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въсхлащен, въсхлащеньвъсхлащенꙗ, въсхлащена, въсхлащеньꙗвъсхлащеню, въсхлащенѹ, въсхлащеньювъсхлащенмь, въсхлащеньмь, въсхлащенмъ, въсхлащеньмъ, въсхлащенмь, въсхлащенмъвъсхлащен, въсхлащень, въсхлащенвъсхлащенꙗ, въсхлащена, въсхлащеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въсхлащен, въсхлащень, въсхлащеневъсхлащенмъ, въсхлащеньмъ, въсхлащенмь, въсхлащеньмь, въсхлащенмъ, въсхлащенмь, въсхлащеномъ, въсхлащенамъвъсхлащен, въсхлащень, въсхлащен, въсхлащенмвъсхлащенхъ, въсхлащеньхъ, въсхлащенхь, въсхлащеньхь, въсхлащенхъ, въсхлащенхьвъсхлащен, въсхлащеньвъсхлащеню, въсхлащенѹ, въсхлащенью
NnDu
въсхлащенма, въсхлащеньма, въсхлащенма, въсхлащенма
въсхлащень -ꙗ ср Възпиране, премахване, отстраняване навꙙште же прѣдъ сънъмъ молтвꙑ творꙗше.  кън҄гꙑ потааше. то бо мѹ бѣаше тъьѭ ѹнꙑн҄еню въсхлаштеню С 274.29 Изч С Гр φίμετρον Нвб Срв хласкане диал ДА