Исторически речник
въсхватт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсхваттвъсхващѫ, въсхващѹвъсхватшвъсхваттъ, въсхватть, въсхваттвъсхватмъ, въсхватмь, въсхватм, въсхватмовъсхватте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсхватѧтъ, въсхватѧть, въсхватѧтвъсхватвѣвъсхваттавъсхваттевъсхватвъсхват
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсхватмъ, въсхватмь, въсхватмвъсхваттевъсхватвѣвъсхваттавъсхватхъ, въсхватхь, въсхватхвъсхват
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсхватвъсхватхомъ, въсхватхомь, въсхватхом, въсхватхмꙑвъсхватстевъсхватшѧ, въсхватшѫ, въсхватша, въсхватше, въсхватхѫвъсхватховѣвъсхватста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсхватстевъсхващаахъ, въсхващахъ, въсхващаахь, въсхващахь, въсхващаах, въсхващахвъсхващааше, въсхващашевъсхващааше, въсхващашевъсхващаахомъ, въсхващахомъ, въсхващаахомь, въсхващахомь, въсхващаахом, въсхващахомвъсхващаашете, въсхващашете, въсхващаасте, въсхващасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въсхващаахѫ, въсхващахѫ, въсхващаахѹ, въсхващахѹвъсхващааховѣ, въсхващаховѣвъсхващаашета, въсхващашета, въсхващааста, въсхващаставъсхващаашете, въсхващашете, въсхващаасте, въсхващасте
въсхватт -въсхващѫ -въсхватш св 1. Хвана, грабна днъ же нѣкꙑ оть н҄хъ. хотꙙ съспоспѣшнкъ свохъ ѹгаст бѣшень. въсхватвъ съ ꙁемьѧ камꙑкꙿ. връже на главѫ прѣподобьнааго С 557.30 2. Похитя, открадна  обрѣтъше мошт ꙁнесошꙙ съ пѣсньм  хвалам.  съ достоньнѫѭ ьстѭ.  вьнесошꙙ вь црькве тѹ сѫштꙙѧ вьс. многѹ же народꙋ сътекъшѹ сꙙ.  мꙑслꙙштемъ вьсꙿхватт правьднка мошт.  ѹенкѹ го. въспрѣтшꙙ мъ С 219.12—13 Изч С Гр διαρπάζω вьсхватт Нвб Срв хвана, хващам несв ОА ВА ЕтМл БТР АР