Исторически речник
въстѧꙃань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въстѧꙃан, въстѧꙃаньвъстѧꙃанꙗ, въстѧꙃана, въстѧꙃаньꙗвъстѧꙃаню, въстѧꙃанѹ, въстѧꙃаньювъстѧꙃанмь, въстѧꙃаньмь, въстѧꙃанмъ, въстѧꙃаньмъ, въстѧꙃанмь, въстѧꙃанмъвъстѧꙃан, въстѧꙃань, въстѧꙃанвъстѧꙃанꙗ, въстѧꙃана, въстѧꙃаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въстѧꙃан, въстѧꙃань, въстѧꙃаневъстѧꙃанмъ, въстѧꙃаньмъ, въстѧꙃанмь, въстѧꙃаньмь, въстѧꙃанмъ, въстѧꙃанмь, въстѧꙃаномъ, въстѧꙃанамъвъстѧꙃан, въстѧꙃань, въстѧꙃан, въстѧꙃанмвъстѧꙃанхъ, въстѧꙃаньхъ, въстѧꙃанхь, въстѧꙃаньхь, въстѧꙃанхъ, въстѧꙃанхьвъстѧꙃан, въстѧꙃаньвъстѧꙃаню, въстѧꙃанѹ, въстѧꙃанью
NnDu
въстѧꙃанма, въстѧꙃаньма, въстѧꙃанма, въстѧꙃанма
въстѧꙃань -ꙗ ср Поискване, изискване [на нещо, дадено в заем и под.] ловѣц бо не тако творꙙтъ. нъ того въ ꙁамъ давъшааго самого. прставꙙтꙑ  вьстꙙꙁат. нъ тебѣ подоба бѣ вьдат рее.  вьстꙙꙁан мьнѣ оставт.  аꙁъ ѹбо стꙙꙁалъ бмъ съ вьꙁвтѭ С 377.14—15 Изч С Гр ἀπαίτησις вьстѧꙁан Нвб Срв [при]тежание