Исторически речник
въстѧгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстѧгнѫтвъстѧгнѫ, въстѧгнѹвъстѧгнешвъстѧгнетъ, въстѧгнеть, въстѧгнетвъстѧгнемъ, въстѧгнемь, въстѧгнемвъстѧгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстѧгнѫтъ, въстѧгнѹтъ, въстѧгнѫть, въстѧгнѹть, въстѧгнѫт, въстѧгнѹтвъстѧгневѣвъстѧгнетавъстѧгнетевъстѧгнвъстѧгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстѧгнѣмъ, въстѧгнѣмь, въстѧгнѣмвъстѧгнѣтевъстѧгнѣвѣвъстѧгнѣтавъстѧгнѫхъ, въстѧгнѹхъ, въстѧгнѫхь, въстѧгнѹхь, въстѧгнѫх, въстѧгнѹхвъстѧгнѫ, въстѧгнѹ, въстѧже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстѧгнѫ, въстѧгнѹ, въстѧжевъстѧгнѫхомъ, въстѧгнѹхомъ, въстѧгнѫхомь, въстѧгнѹхомь, въстѧгнѫхом, въстѧгнѹхом, въстѧгнѫхмꙑвъстѧгнѫсте, въстѧгнѹстевъстѧгнѫшѧ, въстѧгнѹшѧ, въстѧгнѫшѫ, въстѧгнѫша, въстѧгнѹша, въстѧгнѫше, въстѧгнѹше, въстѧгнѫхѫвъстѧгнѫховѣ, въстѧгнѹховѣвъстѧгнѫста, въстѧгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстѧгнѫсте, въстѧгнѹсте*въстѧгнѣахъ*въстѧгнѣаше*въстѧгнѣаше*въстѧгнѣахомъ*въстѧгнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въстѧгнѣахѫ*въстѧгнѣаховѣ*въстѧгнѣашета*въстѧгнѣашете
въстѧгнѫт -въстѧгнѫ -въстѧгнеш св Пристегна, стегна не бѫдѣте ѣко конъ  мъскъ імъже нѣстъ раꙁѹма. бръꙁдамі  ѹꙁдоѭ елюсті іхъ въстѩгнеш. не прібліжаѭщімъ сѩ къ тебѣ СП 31.9 Изч СП Гр ἄγχω въстѩгнѫт Нвб Срв стегна ОА ВА БТР възстегнат прич прил ОА РБЕ