Исторически речник
въстрѧст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстрѧст сѧвъстрѧсѫ, въстрѩсѫ, въстрѧсѹвъстрѧсеш, въстрѩсешвъстрѧсетъ, въстрѩсетъ, въстрѧсеть, въстрѩсеть, въстрѧсетвъстрѧсемъ, въстрѩсемъ, въстрѧсемь, въстрѩсемь, въстрѧсем, въстрѧсемовъстрѧсете, въстрѩсете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстрѧсѫтъ, въстрѩсѫтъ, въстрѧсѹтъ, въстрѧсѫть, въстрѩсѫть, въстрѧсѹть, въстрѧсѫт, въстрѧсѹтвъстрѧсевѣ, въстрѩсевѣвъстрѧсета, въстрѩсетавъстрѧсете, въстрѩсетевъстрѧс, въстрѩсвъстрѧс, въстрѩс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстрѧсѣмъ, въстрѩсѣмъ, въстрѧсѣмь, въстрѩсѣмь, въстрѧсѣмвъстрѧсѣте, въстрѩсѣтевъстрѧсѣвѣ, въстрѩсѣвѣвъстрѧсѣта, въстрѩсѣтавъстрѧсъ, въстрѩсъ, въстрѧсохъ, въстрѧсь, въстрѩсь, въстрѧсохь, въстрѧсохвъстрѧсе, въстрѩсе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстрѧсе, въстрѩсевъстрѧсомъ, въстрѩсомъ, въстрѧсохъ, въстрѧсомь, въстрѩсомь, въстрѧсохь, въстрѧсох, въстрѧсохмꙑвъстрѧсте, въстрѩсте, въстрѧсостевъстрѧсѧ, въстрѩсѧ, въстрѧсѫ, въстрѧсошѧ, въстрѧсошѫ, въстрѧсоша, въстрѧсоше, въстрѧсохѫвъстрѧсовѣ, въстрѩсовѣ, въстрѧсоховѣвъстрѧста, въстрѩста, въстрѧсоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстрѧсте, въстрѩсте, въстрѧсостевъстрѧсѣахъ, въстрѧсѣхъ, въстрѧсѣахь, въстрѧсѣхь, въстрѧсѣах, въстрѧсѣхвъстрѧсѣаше, въстрѧсѣшевъстрѧсѣаше, въстрѧсѣшевъстрѧсѣахомъ, въстрѧсѣхомъ, въстрѧсѣахомь, въстрѧсѣхомь, въстрѧсѣахом, въстрѧсѣхомвъстрѧсѣашете, въстрѧсѣшете, въстрѧсѣасте, въстрѧсѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстрѧсѣахѫ, въстрѧсѣхѫ, въстрѧсѣахѹ, въстрѧсѣхѹвъстрѧсѣаховѣ, въстрѧсѣховѣвъстрѧсѣашета, въстрѧсѣшета, въстрѧсѣаста, въстрѧсѣставъстрѧсѣашете, въстрѧсѣшете, въстрѧсѣасте, въстрѧсѣсте
въстрѧст сѧ -въстрѧсѫ сѧ -въстрѧсеш сѧ св Разтреса се, раздрусам се, разтреперя се слꙑшавъ же комсъ ... повелѣ вономъ свомъ оседълат мѹ кон҄ь цѣсарьскъ. да въшъдъ въ орѫж свомъ въ црькъве ...  прблжаѭштѹ сꙙ мѹ къ цръкъв. ꙗко въ дал҄ꙙ дного пъпршта. вьстрꙙсе сꙙ С 221.26  въдавъ себе на молтвѫ на толцѣ мол сꙙ. ꙗкоже  мѣстѹ вьстрꙙст сꙙ на н҄емже стоꙗше С 520.5 Изч С Гр φρίκη γίγνεται ἐπί τινα τρομάζω вьстрѧст сѧ Нвб Срв треса се ОА ВА БТР ДА