Исторически речник
въстрьꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстрьꙃатвъстрѣжѫ, въстръꙃаѭ, въстръꙃаѫ, въстрьꙃаѭ, въстрьꙃаѫ, въстръꙁаѭ, въстръꙁаѫ, въстрьꙁаѭ, въстрьꙁаѫ, въстръꙃаѧ, въстрьꙃаѧ, въстръꙁаѧ, въстрьꙁаѧ, въстрѣжѹ, въстръꙃаю, въстрьꙃаю, въстръꙁаю, въстрьꙁаювъстрѣжеш, въстръꙃаш, въстръꙃаеш, въстръꙁаш, въстръꙁаеш, въстрьꙃаш, въстрьꙃаеш, въстрьꙁаш, въстрьꙁаешвъстрѣжетъ, въстръꙃатъ, въстръꙃаетъ, въстръꙁатъ, въстръꙁаетъ, въстрьꙃатъ, въстрьꙃаетъ, въстрьꙁатъ, въстрьꙁаетъ, въстрѣжеть, въстръꙃать, въстръꙃаеть, въстръꙁать, въстръꙁаеть, въстрьꙃать, въстрьꙃаеть, въстрьꙁать, въстрьꙁаеть, въстрѣжет, въстръꙃат, въстръꙃает, въстръꙁат, въстръꙁает, въстрьꙃат, въстрьꙃает, въстрьꙁат, въстрьꙁаетвъстрѣжемъ, въстръꙃамъ, въстръꙃаемъ, въстръꙁамъ, въстръꙁаемъ, въстрьꙃамъ, въстрьꙃаемъ, въстрьꙁамъ, въстрьꙁаемъ, въстрѣжемь, въстръꙃамь, въстръꙃаемь, въстръꙁамь, въстръꙁаемь, въстрьꙃамь, въстрьꙃаемь, въстрьꙁамь, въстрьꙁаемь, въстрѣжем, въстръꙃам, въстръꙃаем, въстръꙁам, въстръꙁаем, въстрьꙃам, въстрьꙃаем, въстрьꙁам, въстрьꙁаем, въстрѣжемо, въстръꙃамо, въстръꙃаемо, въстръꙁамо, въстръꙁаемо, въстрьꙃамо, въстрьꙃаемо, въстрьꙁамо, въстрьꙁаемовъстрѣжете, въстръꙃате, въстръꙃаете, въстръꙁате, въстръꙁаете, въстрьꙃате, въстрьꙃаете, въстрьꙁате, въстрьꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстрѣжѫтъ, въстръꙃаѭтъ, въстръꙃаѫтъ, въстрьꙃаѭтъ, въстрьꙃаѫтъ, въстръꙁаѭтъ, въстръꙁаѫтъ, въстрьꙁаѭтъ, въстрьꙁаѫтъ, въстръꙃаѧтъ, въстрьꙃаѧтъ, въстръꙁаѧтъ, въстрьꙁаѧтъ, въстрѣжѹтъ, въстръꙃаютъ, въстрьꙃаютъ, въстръꙁаютъ, въстрьꙁаютъ, въстрѣжѫть, въстръꙃаѭть, въстръꙃаѫть, въстрьꙃаѭть, въстрьꙃаѫть, въстръꙁаѭть, въстръꙁаѫть, въстрьꙁаѭть, въстрьꙁаѫть, въстръꙃаѧть, въстрьꙃаѧть, въстръꙁаѧть, въстрьꙁаѧть, въстрѣжѹть, въстръꙃають, въстрьꙃають, въстръꙁають, въстрьꙁають, въстрѣжѫт, въстръꙃаѭт, въстръꙃаѫт, въстрьꙃаѭт, въстрьꙃаѫт, въстръꙁаѭт, въстръꙁаѫт, въстрьꙁаѭт, въстрьꙁаѫт, въстръꙃаѧт, въстрьꙃаѧт, въстръꙁаѧт, въстрьꙁаѧт, въстрѣжѹт, въстръꙃают, въстрьꙃают, въстръꙁают, въстрьꙁаютвъстрѣжевѣ, въстръꙃавѣ, въстръꙃаевѣ, въстръꙁавѣ, въстръꙁаевѣ, въстрьꙃавѣ, въстрьꙃаевѣ, въстрьꙁавѣ, въстрьꙁаевѣвъстрѣжета, въстръꙃата, въстръꙃаета, въстръꙁата, въстръꙁаета, въстрьꙃата, въстрьꙃаета, въстрьꙁата, въстрьꙁаетавъстрѣжете, въстръꙃате, въстръꙃаете, въстръꙁате, въстръꙁаете, въстрьꙃате, въстрьꙃаете, въстрьꙁате, въстрьꙁаетевъстрѣж, въстръꙃа, въстрьꙁавъстрѣж, въстръꙃа, въстрьꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстрѣжмъ, въстрѣжѣмъ, въстрѣжамъ, въстръꙃамъ, въстрьꙁамъ, въстрѣжмь, въстрѣжѣмь, въстрѣжамь, въстръꙃамь, въстрьꙁамь, въстрѣжм, въстрѣжѣм, въстрѣжам, въстръꙃам, въстрьꙁамвъстрѣжте, въстрѣжѣте, въстрѣжате, въстръꙃате, въстрьꙁатевъстрѣжвѣ, въстрѣжѣвѣ, въстрѣжавѣ, въстръꙃавѣ, въстрьꙁавѣвъстрѣжта, въстрѣжѣта, въстрѣжата, въстръꙃата, въстрьꙁатавъстрьꙃахъ, въстрьꙁахъ, въстрьꙃахь, въстрьꙁахь, въстрьꙃах, въстрьꙁахвъстрьꙃа, въстрьꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстрьꙃа, въстрьꙁавъстрьꙃахомъ, въстрьꙁахомъ, въстрьꙃахомь, въстрьꙁахомь, въстрьꙃахом, въстрьꙁахом, въстрьꙃахмꙑ, въстрьꙁахмꙑвъстрьꙃасте, въстрьꙁастевъстрьꙃашѧ, въстрьꙁашѧ, въстрьꙃашѫ, въстрьꙁашѫ, въстрьꙃаша, въстрьꙁаша, въстрьꙃаше, въстрьꙁаше, въстрьꙃахѫ, въстрьꙁахѫвъстрьꙃаховѣ, въстрьꙁаховѣвъстрьꙃаста, въстрьꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстрьꙃасте, въстрьꙁастевъстрьꙃаахъ, въстрьꙁаахъ, въстрьꙁахъ, въстрьꙃаахь, въстрьꙁаахь, въстрьꙁахь, въстрьꙃаах, въстрьꙁаах, въстрьꙁахвъстрьꙃааше, въстрьꙁааше, въстрьꙁашевъстрьꙃааше, въстрьꙁааше, въстрьꙁашевъстрьꙃаахомъ, въстрьꙁаахомъ, въстрьꙁахомъ, въстрьꙃаахомь, въстрьꙁаахомь, въстрьꙁахомь, въстрьꙃаахом, въстрьꙁаахом, въстрьꙁахомвъстрьꙃаашете, въстрьꙁаашете, въстрьꙁашете, въстрьꙃаасте, въстрьꙁаасте, въстрьꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстрьꙃаахѫ, въстрьꙁаахѫ, въстрьꙁахѫ, въстрьꙃаахѹ, въстрьꙁаахѹ, въстрьꙁахѹвъстрьꙃааховѣ, въстрьꙁааховѣ, въстрьꙁаховѣвъстрьꙃаашета, въстрьꙁаашета, въстрьꙁашета, въстрьꙃааста, въстрьꙁааста, въстрьꙁаставъстрьꙃаашете, въстрьꙁаашете, въстрьꙁашете, въстрьꙃаасте, въстрьꙁаасте, въстрьꙁасте
въстрьꙃат -въстрьꙃаѭ -въстрьꙃаш несв Откъсвам, изскубвам, изтръгвам [растение] бꙑстъ же въ соботѫ въторопръвѫѭ. ꙇт емѹ сквоꙁѣ сѣанѣ. ꙇ въстръꙁаахѫ ѹенц его класꙑ. ꙇ ѣдѣахѫ страѭште рѫкама М Лк 6.1 З А ѡнъ же рее н еда како въстръꙃаѫще плѣвелꙑ. въстръгнете  съ нм пъшенцѫ У Мт 13.29 Изч М З А У Гр τίλλω συλλέγω въстръꙁат Нвб Срв [из]тръгвам ОА ВА РБЕ