Исторически речник
въстръгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въстръгнѫтвъстръгнѫ, въстрьгнѫ, въстьргнѫ, въстръгнѹ, въстрьгнѹ, въстьргнѹвъстръгнеш, въстрьгнеш, въстьргнешвъстръгнетъ, въстрьгнетъ, въстьргнетъ, въстръгнеть, въстрьгнеть, въстьргнеть, въстръгнет, въстрьгнет, въстьргнетвъстръгнемъ, въстрьгнемъ, въстьргнемъ, въстръгнемь, въстрьгнемь, въстьргнемь, въстръгнем, въстрьгнем, въстьргнемвъстръгнете, въстрьгнете, въстьргнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въстръгнѫтъ, въстрьгнѫтъ, въстьргнѫтъ, въстръгнѹтъ, въстрьгнѹтъ, въстьргнѹтъ, въстръгнѫть, въстрьгнѫть, въстьргнѫть, въстръгнѹть, въстрьгнѹть, въстьргнѹть, въстръгнѫт, въстрьгнѫт, въстьргнѫт, въстръгнѹт, въстрьгнѹт, въстьргнѹтвъстръгневѣ, въстрьгневѣ, въстьргневѣвъстръгнета, въстрьгнета, въстьргнетавъстръгнете, въстрьгнете, въстьргнетевъстръгн, въстрьгн, въстьргнвъстръгн, въстрьгн, въстьргн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въстръгнѣмъ, въстрьгнѣмъ, въстьргнѣмъ, въстръгнѣмь, въстрьгнѣмь, въстьргнѣмь, въстръгнѣм, въстрьгнѣм, въстьргнѣмвъстръгнѣте, въстрьгнѣте, въстьргнѣтевъстръгнѣвѣ, въстрьгнѣвѣ, въстьргнѣвѣвъстръгнѣта, въстрьгнѣта, въстьргнѣтавъстръгнѫхъ, въстрьгнѫхъ, въстръгнѹхъ, въстрьгнѹхъ, въстръгнѫхь, въстрьгнѫхь, въстръгнѹхь, въстрьгнѹхь, въстръгнѫх, въстрьгнѫх, въстръгнѹх, въстрьгнѹхвъстръгнѫ, въстръгнѹ, въстръже, въстрьже, въстьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въстръгнѫ, въстръгнѹ, въстръже, въстрьже, въстьржевъстръгнѫхомъ, въстрьгнѫхомъ, въстръгнѹхомъ, въстрьгнѹхомъ, въстръгнѫхомь, въстрьгнѫхомь, въстръгнѹхомь, въстрьгнѹхомь, въстръгнѫхом, въстрьгнѫхом, въстръгнѹхом, въстрьгнѹхом, въстръгнѫхмꙑ, въстрьгнѫхмꙑвъстръгнѫсте, въстрьгнѫсте, въстръгнѹсте, въстрьгнѹстевъстръгнѫшѧ, въстрьгнѫшѧ, въстръгнѹшѧ, въстрьгнѹшѧ, въстръгнѫшѫ, въстрьгнѫшѫ, въстръгнѫша, въстрьгнѫша, въстръгнѹша, въстрьгнѹша, въстръгнѫше, въстрьгнѫше, въстръгнѹше, въстрьгнѹше, въстръгнѫхѫ, въстрьгнѫхѫвъстръгнѫховѣ, въстрьгнѫховѣ, въстръгнѹховѣ, въстрьгнѹховѣвъстръгнѫста, въстрьгнѫста, въстръгнѹста, въстрьгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въстръгнѫсте, въстрьгнѫсте, въстръгнѹсте, въстрьгнѹстевъстръгнѧхъ, въстръгнѧхь, въстръгнѧхвъстръгнѧшевъстръгнѧшевъстръгнѧхомъ, въстръгнѧхомь, въстръгнѧхомвъстръгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въстръгнѧхѹвъстръгнѧховѣвъстръгнѧставъстръгнѧсте
въстръгнѫт -въстръгнѫ -въстръгнеш св Откъсна, изскубя, изтръгна [растение] онъ же рее н. еда въстръгаѭще плѣвелъ. въстръгнете кѹпъно съ нмь  пшенцѫ М Мт 13.29 З А У Образно. сего раді бъ раꙁдрѹшітъ тѩ до конъца. въстръгнетъ тѩ  прѣселітъ тѩ отъ села твоего.  коренъ твоі отъ ꙁемлѩ жівѫщхъ СП 51.7 не бо нъ въ годъ тъ мноꙁ отъпадошꙙ того напрасно въстръжен. н ѹстрот. свого проштен о н҄емже хотѣахѫ С 375.14 Изч М З А У СП С Гр ἐκριζόω ἐκτίλλω ἀναρπάζω Нвб Срв [из]тръгна