Исторически речник
въстоьнъ [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
въстоьнъ, въстоьньвъстоьнавъстоьнѹвъстоьнъ, въстоьньвъстоьнавъстоьномь, въстоьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
въстоьнѣвъстоьне, въстоьнꙑвъстоьнвъстоьнъ, въстоьньвъстоьномъ, въстоьномьвъстоьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
въстоьнꙑвъстоьнѣхъ, въстоьнѣхьвъстоьнавъстоьнѹвъстоьномавъстоьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
въстоьнавъстоьнѹвъстоьновъстоьнавъстоьномь, въстоьномъвъстоьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
въстоьнавъстоьнъ, въстоьньвъстоьномъ, въстоьномьвъстоьнавъстоьнꙑвъстоьнѣхъ, въстоьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
въстоьнѣвъстоьнѹвъстоьномавъстоьнавъстоьнꙑ, въстоьнѫвъстоьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
въстоьнѫ, въстоьнѹвъстоьноѭ, въстоьноѫ, въстоьноѧ, въстоьноювъстоьнѣвъстоьнꙑвъстоьнъ, въстоьньвъстоьнамъ, въстоьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
въстоьнꙑвъстоьнамвъстоьнахъ, въстоьнахьвъстоьнѣвъстоьнѹвъстоьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
въстоьнꙑ, въстоьнꙑ, въстоьновъстоьнаго, въстоьнаего, въстоьнааго, въстоьнаго, въстоьного, въстоьнога, въстоьнговъстоьнѹмѹ, въстоьнѹемѹ, въстоьнѹѹмѹ, въстоьнѹмѹ, въстоьноомѹ, въстоьномѹ, въстоьноѹмѹ, въстоьнмѹвъстоьнꙑ, въстоьнꙑ, въстоьновъстоьнаго, въстоьнаего, въстоьнааго, въстоьнаго, въстоьного, въстоьнога, въстоьнговъстоьнꙑмь, въстоьнꙑмь, въстоьнꙑмъ, въстоьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
въстоьнѣмь, въстоьнѣемь, въстоьнѣѣмь, въстоьнѣамь, въстоьнѣмь, въстоьнѣмъ, въстоьнѣемъ, въстоьнѣѣмъ, въстоьнѣамъ, въстоьнѣмъ, въстоьномь, въстоьномъвъстоьнꙑ, въстоьнꙑ, въстоьновъстоьнвъстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхь, въстоьнꙑхь, въстоьнѣхъ, въстоьнѣхьвъстоьнꙑмъ, въстоьнꙑмъ, въстоьнꙑмь, въстоьнꙑмь, въстоьнѣмъ, въстоьнѣмьвъстоьнꙑѧ, въстоьнꙑꙗ, въстоьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
въстоьнꙑм, въстоьнꙑмвъстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхь, въстоьнꙑхьвъстоьнаꙗ, въстоьнаа, въстоьнаѣвъстоьнѹю, въстоьноювъстоьнꙑма, въстоьнꙑмавъстоьно, въстоьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
въстоьнаго, въстоьнаего, въстоьнааго, въстоьнаго, въстоьного, въстоьнога, въстоьнговъстоьнѹмѹ, въстоьнѹемѹ, въстоьнѹѹмѹ, въстоьнѹмѹ, въстоьноомѹ, въстоьномѹ, въстоьноѹмѹ, въстоьнмѹвъстоьно, въстоьноевъстоьнаго, въстоьннаего, въстоьнааго, въстоьнаго, въстоьного, въстоьнога, въстоьнговъстоьнꙑмь, въстоьнꙑмь, въстоьнꙑмъ, въстоьнꙑмъвъстоьнѣмь, въстоьнѣемь, въстоьнѣѣмь, въстоьнѣамь, въстоьнѣмь, въстоьнѣмъ, въстоьнѣемъ, въстоьнѣѣмъ, въстоьнѣамъ, въстоьнѣмъ, въстоьномь, въстоьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
въстоьно, въстоьноевъстоьнаꙗ, въстоьнаа, въстоьнаѣ, въстоьнаѧвъстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхь, въстоьнꙑхь, въстоьнѣхъ, въстоьнѣхьвъстоьнꙑмъ, въстоьнꙑмъ, въстоьнꙑмь, въстоьнꙑмь, въстоьнѣмъ, въстоьнѣмьвъстоьнаꙗ, въстоьнаа, въстоьнаѣ, въстоьнаѧвъстоьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
въстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхь, въстоьнꙑхьвъстоьнѣвъстоьнѹю, въстоьноювъстоьнꙑма, въстоьнꙑмавъстоьнаꙗ, въстоьнаа, въстоьнаѣ, въстоьнаѧвъстоьнꙑѧ, въстоьнꙑꙗ, въстоьнѫѭ, въстоьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
въстоьнѣ, въстоьновъстоьнѫѭ, въстоьнѹю, въстоьноѭ, въстоьноювъстоьнѫѭ, въстоьноѫ, въстоьноѧ, въстоьноювъстоьнѣвъстоьнꙑѧ, въстоьнꙑꙗ, въстоьнꙑевъстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхъ, въстоьнѣхъ, въстоьнꙑхь, въстоьнꙑхь, въстоьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
въстоьнꙑмъ, въстоьнꙑмъ, въстоьнѣмъ, въстоьнꙑмь, въстоьнꙑмь, въстоьнѣмьвъстоьнꙑѧ, въстоьнꙑꙗ, въстоьнꙑевъстоьнꙑм, въстоьнꙑмвъстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхъ, въстоьнꙑхь, въстоьнꙑхьвъстоьнѣвъстоьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
въстоьнꙑма, въстоьнꙑмавъстоьнѣ, въстоьнѣшвъстоьнѣшавъстоьнѣшѹ, въстоьнѣшювъстоьнѣвъстоьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
въстоьнѣшемь, въстоьнѣшемъвъстоьнѣшвъстоьнѣвъстоьнѣше, въстоьнѣшвъстоьнѣшь, въстоьнѣшъвъстоьнѣшемъ, въстоьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
въстоьнѣшѧвъстоьнѣшвъстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхьвъстоьнѣшавъстоьнѣшѹ, въстоьнѣшювъстоьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
въстоьнѣе, въстоьнѣ, въстоьнѣшевъстоьнѣшавъстоьнѣшѹ, въстоьнѣшювъстоьнѣе, въстоьнѣ, въстоьнѣшевъстоьнѣшавъстоьнѣшемь, въстоьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
въстоьнѣшвъстоьнѣе, въстоьнѣвъстоьнѣша, въстоьнѣшвъстоьнѣшь, въстоьнѣшъвъстоьнѣшемъ, въстоьнѣшемьвъстоьнѣша, въстоьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
въстоьнѣшвъстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхьвъстоьнѣшвъстоьнѣшѹ, въстоьнѣшювъстоьнѣшемавъстоьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
въстоьнѣшѧ, въстоьнѣшѫ, въстоьнѣшевъстоьнѣшвъстоьнѣшѫ, въстоьнѣшѧ, въстоьнѣшѹвъстоьнѣшеѭ, въстоьнѣшеѫ, въстоьнѣшеѧ, въстоьнѣшеювъстоьнѣшвъстоьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
въстоьнѣшѧ, въстоьнѣшѫ, въстоьнѣшевъстоьнѣшь, въстоьнѣшъвъстоьнѣшамъ, въстоьнѣшамьвъстоьнѣшѧ, въстоьнѣше, въстоьнѣшѫвъстоьнѣшамвъстоьнѣшахъ, въстоьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
въстоьнѣшвъстоьнѣшѹ, въстоьнѣшювъстоьнѣшамавъстоьнѣ, въстоьнѣшвъстоьнѣшаго, въстоьнѣшаего, въстоьнѣшааго, въстоьнѣшаговъстоьнѣшѹмѹ, въстоьнѣшѹемѹ, въстоьнѣшѹѹмѹ, въстоьнѣшѹмѹ, въстоьнѣшюмѹ, въстоьнѣшюемѹ, въстоьнѣшюѹмѹ, въстоьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
въстоьнѣвъстоьнѣшаго, въстоьнѣшаего, въстоьнѣшааго, въстоьнѣшаговъстоьнѣшмь, въстоьнѣшмь, въстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмъвъстоьнѣшмь, въстоьнѣшмь, въстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмъвъстоьнѣвъстоьнѣше, въстоьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
въстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхь, въстоьнѣшхьвъстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмьвъстоьнѣшѧѧ, въстоьнѣшее, въстоьнѣшѫѫвъстоьнѣшм, въстоьнѣшмвъстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхьвъстоьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
въстоьнѣшѹю, въстоьнѣшюювъстоьнѣшма, въстоьнѣшмавъстоьнѣе, въстоьнѣ, въстоьнѣшее, въстоьнѣшевъстоьнѣшаго, въстоьнѣшаего, въстоьнѣшааго, въстоьнѣшаговъстоьнѣшѹмѹ, въстоьнѣшѹемѹ, въстоьнѣшѹѹмѹ, въстоьнѣшѹмѹ, въстоьнѣшюмѹ, въстоьнѣшюемѹ, въстоьнѣшюѹмѹ, въстоьнѣшюмѹвъстоьнѣе, въстоьнѣ, въстоьнѣшее, въстоьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
въстоьнѣшаго, въстоьнѣшаего, въстоьнѣшааго, въстоьнѣшаговъстоьнѣшмь, въстоьнѣшмь, въстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмъвъстоьнѣшмь, въстоьнѣшмь, въстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмъвъстоьнѣе, въстоьнѣ, въстоьнѣшее, въстоьнѣшевъстоьнѣшаꙗ, въстоьнѣшаѣ, въстоьнѣшаѧвъстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхь, въстоьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
въстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмьвъстоьнѣшаꙗ, въстоьнѣшаѣ, въстоьнѣшаѧвъстоьнѣшм, въстоьнѣшмвъстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхьвъстоьнѣшвъстоьнѣшѹю, въстоьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
въстоьнѣшма, въстоьнѣшмавъстоьнѣшꙗ, въстоьнѣшѣ, въстоьнѣшаꙗвъстоьнѣшѧѧ, въстоьнѣшѧѩ, въстоьнѣшѫѫ, въстоьнѣшаѧ, въстоьнѣшее, въстоьнѣшеѥвъстоьнѣшвъстоьнѣшѫѫ, въстоьнѣшѫѭ, въстоьнѣшѧѧ, въстоьнѣшѧѩ, въстоьнѣшюювъстоьнѣшѫѫ, въстоьнѣшѫѭ, въстоьнѣшѧѧ, въстоьнѣшѧѩ, въстоьнѣшюю, въстоьнѣшеѭ, въстоьнѣшеѫ, въстоьнѣшеѧ, въстоьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
въстоьнѣшвъстоьнѣшꙗ, въстоьнѣшѣвъстоьнѣшѧѧ, въстоьнѣшѧѩ, въстоьнѣшѫѫ, въстоьнѣшаѧ, въстоьнѣшее, въстоьнѣшеѥвъстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхь, въстоьнѣшхьвъстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмъ, въстоьнѣшмь, въстоьнѣшмьвъстоьнѣшѧѧ, въстоьнѣшѧѩ, въстоьнѣшѫѫ, въстоьнѣшаѧ, въстоьнѣшее, въстоьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
въстоьнѣшм, въстоьнѣшмвъстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхъ, въстоьнѣшхь, въстоьнѣшхьвъстоьнѣшвъстоьнѣшѹю, въстоьнѣшюювъстоьнѣшма, въстоьнѣшма
въстоьнъ -ꙑ прил Източен  поде на въстоьнѫѭ странѫ првест крьстꙗнꙑ жрьт мъ велꙙ богомъ С 15.22—23  мрьтвꙑм вратꙑ ꙁвлѣкꙿше тѣлеса стꙑхъ. повръгошꙙ на въстоьнꙑхъ странахъ. ꙗкоже ꙁѣденомь бꙑт мъ отъ пьсь С 538.25 тѣмь отълѫ жт въстоьнѫѭ странѫ града С 542.5 Образно. д къ словесънѹѹмѹ момѹ раю. д къ въстоьнꙑмъ момъ двьрьмъ С 248.2 Изч С Гр ἀνατολικός Нвб възточен, въсточен остар ОА ВА ЕтМл АР РБЕ възточний остар НГер