Исторически речник
въставл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въставл҄ен, въставл҄еньвъставл҄енꙗ, въставл҄ена, въставл҄еньꙗвъставл҄еню, въставл҄енѹ, въставл҄еньювъставл҄енмь, въставл҄еньмь, въставл҄енмъ, въставл҄еньмъ, въставл҄енмь, въставл҄енмъвъставл҄ен, въставл҄ень, въставл҄енвъставл҄енꙗ, въставл҄ена, въставл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въставл҄ен, въставл҄ень, въставл҄еневъставл҄енмъ, въставл҄еньмъ, въставл҄енмь, въставл҄еньмь, въставл҄енмъ, въставл҄енмь, въставл҄еномъ, въставл҄енамъвъставл҄ен, въставл҄ень, въставл҄ен, въставл҄енмвъставл҄енхъ, въставл҄еньхъ, въставл҄енхь, въставл҄еньхь, въставл҄енхъ, въставл҄енхьвъставл҄ен, въставл҄еньвъставл҄еню, въставл҄енѹ, въставл҄енью
NnDu
въставл҄енма, въставл҄еньма, въставл҄енма, въставл҄енма
въставл҄ень -ꙗ ср Вдигане на мъртвец от гроба; възкресяване дѣѣш л молтвꙑ трѣбова тъгда на въставьн ѹмьръшааго С 307. 4—5 Изч С Гр τὸ ἐγεῖραι въставьн Нвб Срв възставане