Исторически речник
въспꙑтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспꙑтатвъспꙑтаѭ, въспꙑтаѫ, въспꙑтаѧ, въспꙑтаювъспꙑташ, въспꙑтаеш, въспꙑтаашвъспꙑтатъ, въспꙑтаетъ, въспꙑтаатъ, въспꙑтать, въспꙑтаеть, въспꙑтаать, въспꙑтат, въспꙑтает, въспꙑтаатвъспꙑтамъ, въспꙑтаемъ, въспꙑтаамъ, въспꙑтамь, въспꙑтаемь, въспꙑтаамь, въспꙑтам, въспꙑтаем, въспꙑтаам, въспꙑтамо, въспꙑтаемо, въспꙑтаамовъспꙑтате, въспꙑтаете, въспꙑтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспꙑтаѭтъ, въспꙑтаѫтъ, въспꙑтаѧтъ, въспꙑтаютъ, въспꙑтаѭть, въспꙑтаѫть, въспꙑтаѧть, въспꙑтають, въспꙑтаѭт, въспꙑтаѫт, въспꙑтаѧт, въспꙑтаютвъспꙑтавѣ, въспꙑтаевѣ, въспꙑтаавѣвъспꙑтата, въспꙑтаета, въспꙑтаатавъспꙑтате, въспꙑтаете, въспꙑтаатевъспꙑтавъспꙑта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспꙑтамъ, въспꙑтамь, въспꙑтамвъспꙑтатевъспꙑтавѣвъспꙑтатавъспꙑтахъ, въспꙑтахь, въспꙑтахвъспꙑта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспꙑтавъспꙑтахомъ, въспꙑтахомь, въспꙑтахом, въспꙑтахмꙑвъспꙑтастевъспꙑташѧ, въспꙑташѫ, въспꙑташа, въспꙑташе, въспꙑтахѫвъспꙑтаховѣвъспꙑтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспꙑтастевъспꙑтаахъ, въспꙑтахъ, въспꙑтаахь, въспꙑтахь, въспꙑтаах, въспꙑтахвъспꙑтааше, въспꙑташевъспꙑтааше, въспꙑташевъспꙑтаахомъ, въспꙑтахомъ, въспꙑтаахомь, въспꙑтахомь, въспꙑтаахом, въспꙑтахомвъспꙑтаашете, въспꙑташете, въспꙑтаасте, въспꙑтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспꙑтаахѫ, въспꙑтахѫ, въспꙑтаахѹ, въспꙑтахѹвъспꙑтааховѣ, въспꙑтаховѣвъспꙑтаашета, въспꙑташета, въспꙑтааста, въспꙑтаставъспꙑтаашете, въспꙑташете, въспꙑтаасте, въспꙑтасте
въспꙑтат -въспꙑтаѭ -въспꙑташ св Направя опит; опитам се жалова бо  тъ по лаꙁарѣ  іюдѣ. аште бо  въ боꙗꙁнꙿ въпадеш. въспꙑта  тꙑ тако глаголат пакꙑ ꙗкоже  тъ С 383.1 Изч С Гр ζητέω Нвб Ø