Исторически речник
въспѹщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспѹщатвъспѹщаѭ, въспѹщаѫ, въспѹщаѧ, въспѹщаювъспѹщаш, въспѹщаеш, въспѹщаашвъспѹщатъ, въспѹщаетъ, въспѹщаатъ, въспѹщать, въспѹщаеть, въспѹщаать, въспѹщат, въспѹщает, въспѹщаатвъспѹщамъ, въспѹщаемъ, въспѹщаамъ, въспѹщамь, въспѹщаемь, въспѹщаамь, въспѹщам, въспѹщаем, въспѹщаам, въспѹщамо, въспѹщаемо, въспѹщаамовъспѹщате, въспѹщаете, въспѹщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспѹщаѭтъ, въспѹщаѫтъ, въспѹщаѧтъ, въспѹщаютъ, въспѹщаѭть, въспѹщаѫть, въспѹщаѧть, въспѹщають, въспѹщаѭт, въспѹщаѫт, въспѹщаѧт, въспѹщаютвъспѹщавѣ, въспѹщаевѣ, въспѹщаавѣвъспѹщата, въспѹщаета, въспѹщаатавъспѹщате, въспѹщаете, въспѹщаатевъспѹщавъспѹща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспѹщамъ, въспѹщамь, въспѹщамвъспѹщатевъспѹщавѣвъспѹщатавъспѹщахъ, въспѹщахь, въспѹщахвъспѹща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспѹщавъспѹщахомъ, въспѹщахомь, въспѹщахом, въспѹщахмꙑвъспѹщастевъспѹщашѧ, въспѹщашѫ, въспѹщаша, въспѹщаше, въспѹщахѫвъспѹщаховѣвъспѹщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспѹщастевъспѹщаахъ, въспѹщахъ, въспѹщаахь, въспѹщахь, въспѹщаах, въспѹщахвъспѹщааше, въспѹщашевъспѹщааше, въспѹщашевъспѹщаахомъ, въспѹщахомъ, въспѹщаахомь, въспѹщахомь, въспѹщаахом, въспѹщахомвъспѹщаашете, въспѹщашете, въспѹщаасте, въспѹщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспѹщаахѫ, въспѹщахѫ, въспѹщаахѹ, въспѹщахѹвъспѹщааховѣ, въспѹщаховѣвъспѹщаашета, въспѹщашета, въспѹщааста, въспѹщаставъспѹщаашете, въспѹщашете, въспѹщаасте, въспѹщасте
въспѹщат -въспѹщаѭ -въспѹщаш несв Отправям [песен, възглас] към Бога  текꙿше къ пештерѣ стааго дометꙗна. вдѣшꙙ  акꙑ агг҄ельскъ обраꙁъ мѫшта. стоѧшта  протꙙгъша рѫцѣ на небо.  добродарьствънѫѭ пѣснь въспѹштаѭшта богѹ С 215.21—22 Изч С Гр ἀναπέμπω въспѹштат Нвб Ø