Исторически речник
въспѹстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспѹсттвъспѹщѫ, въспѹщѹвъспѹстшвъспѹсттъ, въспѹстть, въспѹсттвъспѹстмъ, въспѹстмь, въспѹстм, въспѹстмовъспѹстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспѹстѧтъ, въспѹстѧть, въспѹстѧтвъспѹствѣвъспѹсттавъспѹсттевъспѹствъспѹст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспѹстмъ, въспѹстмь, въспѹстмвъспѹсттевъспѹствѣвъспѹсттавъспѹстхъ, въспѹстхь, въспѹстхвъспѹст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспѹствъспѹстхомъ, въспѹстхомь, въспѹстхом, въспѹстхмꙑвъспѹстстевъспѹстшѧ, въспѹстшѫ, въспѹстша, въспѹстше, въспѹстхѫвъспѹстховѣвъспѹстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспѹстстевъспѹщаахъ, въспѹстѣхъ, въспѹщаахь, въспѹстѣхь, въспѹщаах, въспѹстѣхвъспѹщааше, въспѹстѣшевъспѹщааше, въспѹстѣшевъспѹщаахомъ, въспѹстѣхомъ, въспѹщаахомь, въспѹстѣхомь, въспѹщаахом, въспѹстѣхомвъспѹщаашете, въспѹстѣшете, въспѹщаасте, въспѹстѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспѹщаахѫ, въспѹстѣхѫ, въспѹщаахѹ, въспѹстѣхѹвъспѹщааховѣ, въспѹстѣховѣвъспѹщаашета, въспѹстѣшета, въспѹщааста, въспѹстѣставъспѹщаашете, въспѹстѣшете, въспѹщаасте, въспѹстѣсте
въспѹстт -въспѹщѫ -въспѹстш св Отправя [песен, възглас] към Бога  богонаѹенѫѭ въспѹстмъ въ нъ пѣснь С 321.17 Изч С Гр ἀναπέμπω Нвб Ø