Исторически речник
въспрѧтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспрѧтатвъспрѧтаѭ, въспрѧтаѫ, въспрѧтаѧ, въспрѧтаювъспрѧташ, въспрѧтаеш, въспрѧтаашвъспрѧтатъ, въспрѧтаетъ, въспрѧтаатъ, въспрѧтать, въспрѧтаеть, въспрѧтаать, въспрѧтат, въспрѧтает, въспрѧтаатвъспрѧтамъ, въспрѧтаемъ, въспрѧтаамъ, въспрѧтамь, въспрѧтаемь, въспрѧтаамь, въспрѧтам, въспрѧтаем, въспрѧтаам, въспрѧтамо, въспрѧтаемо, въспрѧтаамовъспрѧтате, въспрѧтаете, въспрѧтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспрѧтаѭтъ, въспрѧтаѫтъ, въспрѧтаѧтъ, въспрѧтаютъ, въспрѧтаѭть, въспрѧтаѫть, въспрѧтаѧть, въспрѧтають, въспрѧтаѭт, въспрѧтаѫт, въспрѧтаѧт, въспрѧтаютвъспрѧтавѣ, въспрѧтаевѣ, въспрѧтаавѣвъспрѧтата, въспрѧтаета, въспрѧтаатавъспрѧтате, въспрѧтаете, въспрѧтаатевъспрѧтавъспрѧта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспрѧтамъ, въспрѧтамь, въспрѧтамвъспрѧтатевъспрѧтавѣвъспрѧтатавъспрѧтахъ, въспрѧтахь, въспрѧтахвъспрѧта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспрѧтавъспрѧтахомъ, въспрѧтахомь, въспрѧтахом, въспрѧтахмꙑвъспрѧтастевъспрѧташѧ, въспрѧташѫ, въспрѧташа, въспрѧташе, въспрѧтахѫвъспрѧтаховѣвъспрѧтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспрѧтастевъспрѧтаахъ, въспрѧтахъ, въспрѧтаахь, въспрѧтахь, въспрѧтаах, въспрѧтахвъспрѧтааше, въспрѧташевъспрѧтааше, въспрѧташевъспрѧтаахомъ, въспрѧтахомъ, въспрѧтаахомь, въспрѧтахомь, въспрѧтаахом, въспрѧтахомвъспрѧтаашете, въспрѧташете, въспрѧтаасте, въспрѧтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспрѧтаахѫ, въспрѧтахѫ, въспрѧтаахѹ, въспрѧтахѹвъспрѧтааховѣ, въспрѧтаховѣвъспрѧтаашета, въспрѧташета, въспрѧтааста, въспрѧтаставъспрѧтаашете, въспрѧташете, въспрѧтаасте, въспрѧтасте
въспрѧтат -въспрѧтаѭ -въспрѧташ св Направя да пресъхне нещо, спра прподобхомъ же  мꙑ сꙙ матер ѹбоꙁѣ. не мѫшт гладомь млѣка. нъ въспрꙙтавъшѫ млѣънꙑмъ (!) пѫт С 384.17—18 Изч С Гр συστέλλω Нвб Ø