Исторически речник
въспрѣщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспрѣщатвъспрѣщаѭ, въспрѣщаѫ, въспрѣщаѧ, въспрѣщаювъспрѣщаш, въспрѣщаеш, въспрѣщаашвъспрѣщатъ, въспрѣщаетъ, въспрѣщаатъ, въспрѣщать, въспрѣщаеть, въспрѣщаать, въспрѣщат, въспрѣщает, въспрѣщаатвъспрѣщамъ, въспрѣщаемъ, въспрѣщаамъ, въспрѣщамь, въспрѣщаемь, въспрѣщаамь, въспрѣщам, въспрѣщаем, въспрѣщаам, въспрѣщамо, въспрѣщаемо, въспрѣщаамовъспрѣщате, въспрѣщаете, въспрѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспрѣщаѭтъ, въспрѣщаѫтъ, въспрѣщаѧтъ, въспрѣщаютъ, въспрѣщаѭть, въспрѣщаѫть, въспрѣщаѧть, въспрѣщають, въспрѣщаѭт, въспрѣщаѫт, въспрѣщаѧт, въспрѣщаютвъспрѣщавѣ, въспрѣщаевѣ, въспрѣщаавѣвъспрѣщата, въспрѣщаета, въспрѣщаатавъспрѣщате, въспрѣщаете, въспрѣщаатевъспрѣщавъспрѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспрѣщамъ, въспрѣщамь, въспрѣщамвъспрѣщатевъспрѣщавѣвъспрѣщатавъспрѣщахъ, въспрѣщахь, въспрѣщахвъспрѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспрѣщавъспрѣщахомъ, въспрѣщахомь, въспрѣщахом, въспрѣщахмꙑвъспрѣщастевъспрѣщашѧ, въспрѣщашѫ, въспрѣщаша, въспрѣщаше, въспрѣщахѫвъспрѣщаховѣвъспрѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспрѣщастевъспрѣщаахъ, въспрѣщахъ, въспрѣщаахь, въспрѣщахь, въспрѣщаах, въспрѣщахвъспрѣщааше, въспрѣщашевъспрѣщааше, въспрѣщашевъспрѣщаахомъ, въспрѣщахомъ, въспрѣщаахомь, въспрѣщахомь, въспрѣщаахом, въспрѣщахомвъспрѣщаашете, въспрѣщашете, въспрѣщаасте, въспрѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспрѣщаахѫ, въспрѣщахѫ, въспрѣщаахѹ, въспрѣщахѹвъспрѣщааховѣ, въспрѣщаховѣвъспрѣщаашета, въспрѣщашета, въспрѣщааста, въспрѣщаставъспрѣщаашете, въспрѣщашете, въспрѣщаасте, въспрѣщасте
въспрѣщат -въспрѣщаѭ -въспрѣщаш несв 1. Заплашвам, застрашавам стꙑ савнꙿ отъвѣшта. не маш тꙑ мене нкакоже въспрѣштаѧ мьнѣ мѫкам С 148.22 2. Порицавам, укорявам, осъждам гда же л отъмѣтааше сꙙ крьста  отъвѣштавааше сꙙ. въспрѣштамо мѹ бꙑвааше ꙁѣло. ꙗкоже дꙗвол҄е мꙑслꙙштѹ С 379.15 Изч С Гр ἐκφοβέω ἀπειλῶν ἐπιτιμάω въспрѣштат Нвб възпрещавам книж остар ОА ВА РБЕ