Исторически речник
въспрост  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспроствъспрошѫ, въспрошѹвъспросшвъспростъ, въспрость, въспроствъспросмъ, въспросмь, въспросм, въспросмовъспросте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспросѧтъ, въспросѧть, въспросѧтвъспросвѣвъспроставъспростевъспросвъспрос
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспросмъ, въспросмь, въспросмвъспростевъспросвѣвъспроставъспросхъ, въспросхь, въспросхвъспрос
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспросвъспросхомъ, въспросхомь, въспросхом, въспросхмꙑвъспросстевъспросшѧ, въспросшѫ, въспросша, въспросше, въспросхѫвъспросховѣвъспросста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспросстевъспрошаахъ, въспрошахъ, въспрошаахь, въспрошахь, въспрошаах, въспрошахвъспрошааше, въспрошашевъспрошааше, въспрошашевъспрошаахомъ, въспрошахомъ, въспрошаахомь, въспрошахомь, въспрошаахом, въспрошахомвъспрошаашете, въспрошашете, въспрошаасте, въспрошасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспрошаахѫ, въспрошахѫ, въспрошаахѹ, въспрошахѹвъспрошааховѣ, въспрошаховѣвъспрошаашете, въспрошашете, въспрошаасте, въспрошастевъспрошаашета, въспрошашета, въспрошааста, въспрошаста
въспрост -въспрошѫ -въспросш св Поискам, пожелая нещо тѣмъ же съ клѧтвоѭ ꙁдрее е дат егоже аште въпростъ М Мт 14.7 З котерааго же отъ васъ оца въспростъ снъ хлѣба. еда камень подастъ емѹ М Лк 11.11 З А СК аще л въспростъ аіца. еда подастъ емѹ скорьфі СК Лк 11.12 їскѹсішѩ ба въ сръдьціхъ своіхъ. въспросіт брашьнъ дшамъ на своімъ СП 77.18 да прдетъ бестѹдьнц прмл҄ꙙ жрътвѫ. да ꙗвтъ сꙙ. да въспростъ о себѣ. да прметъ да ꙗстъ С 116.10 Измоля нещо, помоля за нещо. ꙇ вьсего егоже въспросте въ молтвѣ вѣрѹѭще прмете М Мт 21.22 ЗI ЗП въ тъ день въ імѧ мое въспросте. ꙇ не глѭ вамъ. ѣко аꙁъ ѹмолѭ отца о васъ М Йо 16.26 З А СК ꙇ пⷦ҇а пⷫ҇о молтⷭ҇ъ. въспросѧ стааго дха. ꙇцѣлѣѭщааго оⷮ҇ вꙿсѣкоѩ болѣꙁн СЕ 41b 3—4 то ѹбо смонъ вльхвъ. кръствъ сꙙ  раꙁгнѣвавъ сꙙ.  петромъ осѫжденъ. дарꙑ прнесъ. да непродамꙑ даръ кѹптъ. покаанꙗ въспрос тъ (!) С 363.9 Изч М З А СК ЗП СП СЕ С Гр αἰτέομαι αἰτέω ζητέω въспросіт Нвб Срв прося ’искам’ остар ВА