Исторически речник
въспомнат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въспомнатвъспомнаѭ, въспомнаѫ, въспомнаѧ, въспомнаювъспомнаш, въспомнаеш, въспомнаашвъспомнатъ, въспомнаетъ, въспомнаатъ, въспомнать, въспомнаеть, въспомнаать, въспомнат, въспомнает, въспомнаатвъспомнамъ, въспомнаемъ, въспомнаамъ, въспомнамь, въспомнаемь, въспомнаамь, въспомнам, въспомнаем, въспомнаам, въспомнамо, въспомнаемо, въспомнаамовъспомнате, въспомнаете, въспомнаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въспомнаѭтъ, въспомнаѫтъ, въспомнаѧтъ, въспомнаютъ, въспомнаѭть, въспомнаѫть, въспомнаѧть, въспомнають, въспомнаѭт, въспомнаѫт, въспомнаѧт, въспомнаютвъспомнавѣ, въспомнаевѣ, въспомнаавѣвъспомната, въспомнаета, въспомнаатавъспомнате, въспомнаете, въспомнаатевъспомнавъспомна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въспомнамъ, въспомнамь, въспомнамвъспомнатевъспомнавѣвъспомнатавъспомнахъ, въспомнахь, въспомнахвъспомна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въспомнавъспомнахомъ, въспомнахомь, въспомнахом, въспомнахмꙑвъспомнастевъспомнашѧ, въспомнашѫ, въспомнаша, въспомнаше, въспомнахѫвъспомнаховѣвъспомнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въспомнастевъспомнаахъ, въспомнахъ, въспомнаахь, въспомнахь, въспомнаах, въспомнахвъспомнааше, въспомнашевъспомнааше, въспомнашевъспомнаахомъ, въспомнахомъ, въспомнаахомь, въспомнахомь, въспомнаахом, въспомнахомвъспомнаашете, въспомнашете, въспомнаасте, въспомнасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въспомнаахѫ, въспомнахѫ, въспомнаахѹ, въспомнахѹвъспомнааховѣ, въспомнаховѣвъспомнаашета, въспомнашета, въспомнааста, въспомнаставъспомнаашете, въспомнашете, въспомнаасте, въспомнасте
въспомнат -въспомнаѭ -въспомнаш несв Напомням, припомням, спомням някому нещо с въспомна ... (по)слѹшаѧ прѣдъ бмъ не слово прѣпрат сѧ в нтоже клюмо. на раꙁорене слꙑшѧⱋмъ Е 1б 12 въспомнаетъ бо т любьвь родтелю. братрьнѭ любьвь СЕ 88b 2 пае же не се тъьѭ мѣахѫ. же ветъхꙑѧ мъ въспомнааше благодѣанꙗ. нъ  но бол҄ьше. же грꙙдѫшта мъ прѣжде каꙁааше С 417.21—22 Изч Е СЕ С Гр ὑπομιμνῄσκω ἀναμιμνῄσκω Нвб възпоменавам книж остар ВА ЕтМл РБЕ възпоменувам остар ВА РБЕ