Исторически речник
въспомнань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въспомнан, въспомнаньвъспомнанꙗ, въспомнана, въспомнаньꙗвъспомнаню, въспомнанѹ, въспомнаньювъспомнанмь, въспомнаньмь, въспомнанмъ, въспомнаньмъ, въспомнанмь, въспомнанмъвъспомнан, въспомнань, въспомнанвъспомнанꙗ, въспомнана, въспомнаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въспомнан, въспомнань, въспомнаневъспомнанмъ, въспомнаньмъ, въспомнанмь, въспомнаньмь, въспомнанмъ, въспомнанмь, въспомнаномъ, въспомнанамъвъспомнан, въспомнань, въспомнан, въспомнанмвъспомнанхъ, въспомнаньхъ, въспомнанхь, въспомнаньхь, въспомнанхъ, въспомнанхьвъспомнан, въспомнаньвъспомнаню, въспомнанѹ, въспомнанью
NnDu
въспомнанма, въспомнаньма, въспомнанма, въспомнанма
въспомнань -ꙗ ср Възпоминание, спомен, помен слава сѣⷣ҇ псⷧ҇а давъ вьспомнане о сѫботѣ СП 37.1 въ конець дадѹ въспомінаніе ꙁане спе мѩ гь СП 69.1  по веер премъ ашѭ ... глѧ. пте ꙁ неѩ вꙿс ... въ оставлене грѣховъ. се творте въ мое въспомнане СЕ 46b 19 Е СП СЕ Гр ἀνάμνησις въспомінаніе въспомнане вьспомнане Нвб възпоминание книж остар ОА ВА АК Бот ЕтМл БТР АР РБЕ