Исторически речник
въсплюнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въсплюнѫтвъсплюнѫ, въсплюнѹвъсплюнешвъсплюнетъ, въсплюнетвъсплюнемъ, въсплюнемь, въсплюнемвъсплюнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въсплюнѫтъ, въсплюнѹтъ, въсплюнѫть, въсплюнѹть, въсплюнѫт, въсплюнѹтвъсплюневѣвъсплюнетавъсплюнетевъсплюнвъсплюн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въсплюнѣмъ, въсплюнѣмь, въсплюнѣмвъсплюнѣтевъсплюнѣвѣвъсплюнѣтавъсплюнѫхъ, въсплюнѹхъ, въсплюнѫхь, въсплюнѹхь, въсплюнѫх, въсплюнѹхвъсплюнѫ, въсплюнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въсплюнѫ, въсплюнѹвъсплюнѫхомъ, въсплюнѹхомъ, въсплюнѫхомь, въсплюнѹхомь, въсплюнѫхом, въсплюнѹхом, въсплюнѫхмꙑвъсплюнѫсте, въсплюнѹстевъсплюнѫшѧ, въсплюнѹшѧ, въсплюнѫшѫ, въсплюнѫша, въсплюнѹша, въсплюнѫше, въсплюнѹше, въсплюнѫхѫвъсплюнѫховѣ, въсплюнѹховѣвъсплюнѫста, въсплюнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въсплюнѫсте, въсплюнѹсте*въсплюнѣахъ*въсплюнѣаше*въсплюнѣаше*въсплюнѣахомъ*въсплюнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въсплюнѣахѫ*въсплюнѣаховѣ*въсплюнѣашета*въсплюнѣашете
въсплюнѫт -въсплюнѫ -въсплюнеш св Плюна моⷧ҇ наⷣ҇ емѹже естъ врѣдъ въ ѹстѣхъ. л въ ѹшью. егꙿда же хощеш творт. въсплюн на врѣдъ СЕ 28а 1—2 прведенааго къ тебѣ. глѹха  гѫгънва. вьсплюнѫвъ на ѩꙁꙑкъ его. сътрѣблъ ес нѣмость отъ ѩꙁꙑка его СЕ 28а 10—11 Изч СЕ вьсплюнѫт Нвб Срв плюна