Исторически речник
въсплащень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въсплащен, въсплащеньвъсплащенꙗ, въсплащена, въсплащеньꙗвъсплащеню, въсплащенѹ, въсплащеньювъсплащенмь, въсплащеньмь, въсплащенмъ, въсплащеньмъ, въсплащенмь, въсплащенмъвъсплащен, въсплащень, въсплащенвъсплащенꙗ, въсплащена, въсплащеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въсплащен, въсплащень, въсплащеневъсплащенмъ, въсплащеньмъ, въсплащенмь, въсплащеньмь, въсплащенмъ, въсплащенмь, въсплащеномъ, въсплащенамъвъсплащен, въсплащень, въсплащен, въсплащенмвъсплащенхъ, въсплащеньхъ, въсплащенхь, въсплащеньхь, въсплащенхъ, въсплащенхьвъсплащен, въсплащеньвъсплащеню, въсплащенѹ, въсплащенью
NnDu
въсплащенма, въсплащеньма, въсплащенма, въсплащенма
въсплащень -ꙗ ср Отплата, награда влко гі бже нашъ. повелѣвъ комѹжъдо волеѭ. твоѣ отъ твохъ тебѣ прност. ꙇ вѣьнꙑхъ твохъ благъ. въсплащене даѩ мъ СЕ 13b 7—8 Изч СЕ Гр ἀντάμειψις въсплащене Нвб Срв [раз]плащане