Исторически речник
въславт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въславтвъславлѭ, въславлѧ, въславѧ, въславьѭ, въславлювъславшвъславтъ, въславть, въславтвъславмъ, въславмь, въславм, въславмовъславте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въславѧтъ, въславѧть, въславѧтвъславвѣвъславтавъславтевъславвъслав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въславмъ, въславмь, въславмвъславтевъславвѣвъславтавъславхъ, въславхь, въславхвъславов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въславоввъславхомъ, въславхомь, въславхом, въславхмꙑвъславстевъславшѧ, въславшѫ, въславша, въславше, въславхѫвъславховѣвъславста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въславстевъславлꙗахъ, въславлꙗхъ, въславьꙗхъ, въславлѣахъ, въславлѣхъ, въславѣахъ, въславѣхъ, въславлѧахъ, въславлѧхъ, въславѧахъ, въславѧхъ, въславлꙗахь, въславлꙗхь, въславьꙗхь, въславлѣахь, въславлѣхь, въславѣахь, въславѣхь, въславлѧахь, въславлѧхь, въславѧахь, въславѧхь, въславлꙗах, въславлꙗх, въславьꙗх, въславлѣах, въславлѣх, въславѣах, въславѣх, въславлѧах, въславлѧх, въславѧах, въславѧхвъславлꙗаше, въславлꙗше, въславьꙗше, въславлѣаше, въславлѣше, въславѣаше, въславѣше, въславлѧаше, въславлѧше, въславѧаше, въславѧшевъславлꙗаше, въславлꙗше, въславьꙗше, въславлѣаше, въславлѣше, въславѣаше, въславѣше, въславлѧаше, въславлѧше, въславѧаше, въславѧшевъславлꙗахомъ, въславлꙗхомъ, въславьꙗхомъ, въславлѣахомъ, въславлѣхомъ, въславѣахомъ, въславѣхомъ, въславлѧахомъ, въславлѧхомъ, въславѧахомъ, въславѧхомъ, въславлꙗахомь, въславлꙗхомь, въславьꙗхомь, въславлѣахомь, въславлѣхомь, въславѣахомь, въславѣхомь, въславлѧахомь, въславлѧхомь, въславѧахомь, въславѧхомь, въславлꙗахом, въславлꙗхом, въславьꙗхом, въславлѣахом, въславлѣхом, въславѣахом, въславѣхом, въславлѧахом, въславлѧхом, въславѧахом, въславѧхомвъславлꙗашете, въславлꙗшете, въславьꙗшете, въславлѣашете, въславлѣшете, въславѣашете, въславѣшете, въславлꙗасте, въславлꙗсте, въславьꙗсте, въславлѣасте, въславлѣсте, въславѣасте, въславѣсте, въславлѧасте, въславлѧсте, въславѧасте, въславѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въславлꙗахѫ, въславлꙗхѫ, въславьꙗхѫ, въславлѣахѫ, въславлѣхѫ, въславѣахѫ, въславѣхѫ, въславлꙗахѹ, въславлꙗхѹ, въславьꙗхѹ, въславлѣахѹ, въславлѣхѹ, въславѣахѹ, въславѣхѹ, въславлѧахѹ, въславлѧхѹ, въславѧахѹ, въславѧхѹвъславлꙗаховѣ, въславлꙗховѣ, въславьꙗховѣ, въславлѣаховѣ, въславлѣховѣ, въславѣаховѣ, въславѣховѣ, въславлѧаховѣ, въславлѧховѣ, въславѧаховѣ, въславѧховѣвъславлꙗашета, въславлꙗшета, въславьꙗшета, въславлѣашета, въславлѣшета, въславѣашета, въславѣшета, въславлꙗаста, въславлꙗста, въславьꙗста, въславлѣаста, въславлѣста, въславѣаста, въславѣста, въславлѧаста, въславлѧста, въславѧаста, въславѧставъславлꙗашете, въславлꙗшете, въславьꙗшете, въславлѣашете, въславлѣшете, въславѣашете, въславѣшете, въславлꙗасте, въславлꙗсте, въславьꙗсте, въславлѣасте, въславлѣсте, въславѣасте, въславѣсте, въславлѧасте, въславлѧсте, въславѧасте, въславѧсте
въславт -въславлѭ -въславш св Възславя, прославя рее же їс болѣꙁнь с нѣстъ на сьмрьть. нъ на славѫ божѭ. да сꙙ въславтъ богъ ѭ С 313.4—5 мꙑ же ѹбо ѹбѣжавъше сьмрьт родтелꙗ ꙁавст. въставъше въславмъ надъ вьсѣм сѫштааго ба С 389.28 въславт сѧ Изч С Гр δοξάζω Нвб възславя ОА ЕтМл АР РБЕ